Aliasy CAD príkazov

ZWCAD > Nápoveda > Aliasy CAD príkazov


Aliasy príkazov (zadávané na klávesnici alias + enter) pomáhajú rýchlejšiemu kresleniu aj efektivite práce. Používate jednu ruku pre klávesnicu a druhú pre myš. Osvojte si používanie aliasov aspoň pre najčastejšie príkazy!

KlávesniceAlias
apploadAP
blokB
bodPO
ekvidO
elipsaEL
hladinaHL, LA
kopieCO
kopievlastMA
kružniceC
křívkaPL
mčáraDL
měřítkoSC
mnohoúhelníkPOL
možnostiOP
mtextT, MT
obdélníkOBD, REC
obloukA
ořežTR
otočRO
poleAR
posunM
prodlužEX
protáhniS
přímkaXL
regenRE
rozložX
skupinaG
splineSPL
šrafyBH
tabulkaTB
textDT
úsečkaL
vložI
vymažE
vzdDI
xrefXR
zaobliF
zkosCHA
zrcadliMI


Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.