Príkazové okno

ZWCAD > Nápoveda > Príkazové okno


Príkazové okno sa využíva pre vkladanie príkazov a zobrazovanie príkazu, ktorý sa práve vykonáva a jeho výziev.

ZWCAD príkazový riadok

Vo východiskovom nastavení je príkazové okno zobrazované v spodnej časti okna s výkresom. Ťahom je možné zmeniť umiestenie a veľkosť príkazového okna.
Plávajúce príkazové okno je možné posúvať po obrazovke do ľubovoľnej pozície alebo môžete uchopiť okraj okna pre prispôsobenie jeho veľkosti a zmenu zobrazenia riadkov s textom. Kliknite dvakrát na ľavý okraj príkazového okna pre zmenu medzi ukotveným a plávajúcim oknom.

Ukotvenie príkazového okna
Príkazové okno je možné fixne zobraziť nad alebo pod plochou výkresu. Ukotvené príkazové okno má rovnakú šírku ako plocha výkresu.

Plávajúce príkazové okno
Plávajúce príkazové okno je možné zobraziť kdekoľvek na obrazovke. Môžete zmeniť jeho veľkosť - šírku a dĺžku - a použit kliknutie pravým tlačítkom myši pre prispôsobenie jeho priehľadnosti.

Zmena veľkosti príkazového okna
Plávajúcemu príkazovému oknu môžete zmeniť výšku a šírku ťahaním jeho okrajov. Ukotvenému príkazovému oknu môžete zmeniť veľkosť ťahom priečky (umiestenie v hornej alebo dolnej časti okna) medzi príkazovým oknom a oblasťou kreslenia.

Zobrazenie a skrytie príkazového okna

Príkazové okno môžete zobraziť alebo skryť nasledujúcimi spôsobmi:
- V Ribbon menu kliknite na záložku Nástroje >> Palety >> Príkazový riadok.
- V panele menu kliknite na Nástroje >> Príkazový riadok.
- Napíšte na klávesnici COMMANDLINE pre zobrazenie príkazového okna alebo COMMANDLINEHIDE pre skrytie príkazového okna.
- Stlačte

Textové okno

Stlačte F2 pre otvorenie alebo zavretie textového okna. Môžete si v ňom prehliadnuť zaznamenané alebo vykonané príkazy, kopírovať ich alebo znova vkladať.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.