ArcGIS a mapy

ZWCAD > Nápoveda > ArcGIS a mapy


Príklad postupu vloženia katastrálnej a ortofoto mapy:

1. Stiahnutie katastrálnej mapy obce:
- Na stránkach https://services.cuzk.cz/dxf/ku/ vyberte zo zoznamu požadovanú katastrálnu mapy a uložte ju.
(Je možné do vyhľadávača zadať len heslo katastr dxf").
- Súbor s príponou .zip rozbaľte.
- Výkres katastrálnej mapy vo formáte .dxf otvorte v ZWCADe a uložte ako .dwg, potom ho zavrite.

Podklad pre ArcGIS

2. Vloženie katastrálnej mapy ako DWG referencie:
- Vyberte z menu záložku Vložiť > DWG Referencia.

Vloženie referencie

- Vyberte súbor pre podloženie.

Vloženie referencie2

- V dialógu Pripojiť externú referenciu zvoľte pre Typ referencie Podložiť.
Pre vloženie do počiatku súradnicového systému výkresu odznačte Vkladací bod, Mierku a Natočenie.

Referencia

- Dvojklikom prostredným kolieskom myši zobrazíte celú mapy.

Referencia katastra náhľad

3. Nastavenie súradnicového systému:
- V menu vyberte ArcGIS Súradnicový systém > Pridať súradnicový systém.

Voľba súradnicového systému

- V zobrazenom zozname vyhľadajte požadovaný systém napr. JTSK

Súradnicový systém

Zvolený súradnicový systém môžete overiť v ArcGIS > Súradnicový systém > Zoznam súradnicových systémov.

JTSK

Nastavenie oblasti projektu:
- Katastrálna mapa aj podklady ortofoto mapy sú veľké. Pre optimalizáciu rýchlosti zobrazenia je možné s výhodou použiť tzv. Oblasť projektu.
Zoomovaním si priblížte oblasť mapy, ktorú by ste chceli nastaviť ako Vaše záujmové územie, tj. Oblasť projektu.
- Z menu zvoľte ArcGIS > Oblasť projektu > Nastavené z pohľadu-
- Vami zvolená oblasť sa orámuje modrou farbou, a to aj pri oddialení pohľadu.

Oblasť projektu menu

Oblasť projektu

4. Pridanie ortofotomapy:
- Na stránkach Geoportálu ČÚZK je možné získať pod Službami/Prohlížecí zdarma, v súlade s podmienkami služby, služby poskytované technológiou Esri ArcGIS Server.
- V zozname je možné pridať mimo iného aj ortofoto mapu ČR.

Zdroj mapy

- Po rozkliknutí skopírujte URL adresu: URL mapy

- Ďalej už v ZWCADe v menu zvoľte ArcGIS > Pridať dáta > Pridať dáta podľa adresy URL.

Pridat mapu

- Do okna dialógu Zadajte URL dat pre pridanie vložte skopírovanú URL ortofoto mapy.
Pridanie mapy ortofoto

Ortofoto mapa

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.