CP-Symbols

Knižnice CP-Symbols obsahujú rozsiahle knižnice symbolov pre rôzne technické odbory.

K novej licencii ZWCAD Professional či upgradu získate licencie všetkých knižníc CP-Symbols v hodnote 13.800,- Kč bez DPH na 1 rok zdarma!
(Pre funkčnosť CP-Symbols nestačí ZWCAD Standard.)

Kliknite na odkazy pre viacero informácií k jednotlivým odborom:

CP Symbols Electrical
CP-Symbols Electrical

Knižnice symbolov pre projekty elektrotechnických inštalácií.

CP Symbols Hvac
CP-Symbols HVAC & Piping

Knižnice symbolov pre vzduchotechniku, vykurovanie, vodovody a kanalizácie.

CP Symbols Architectural
CP-Symbols Architectural

Knižnice symbolov pre stavebné projekty

CP Symbols Mechanical
CP-Symbols Mechanical

Knižnice symbolov pre strojárstvo

CP-Symbols je možné využívať samostatne alebo ako súčasť nadstavieb CADprofi.

Skúšobná verzia na 30 dní zdarma (1,02 GB) je zhodná s inštaláciou nadstavieb CADprofi.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.