CP-Symbols Mechanical


Knižnice CP-Symbols Mechanical obsahujú symboly pre strojárstvo.

Spoločne s novou licenciou ZWCAD Professional či upgrade získate teraz všetky knižnice CP-Symbols Suite v hodnote 13.800,- Kč na 1 rok zdarma! (Pre funkčnosť CP-Symbols nestačí ZWCAD Standard.)CP Symbols Mechanical-Standardized parts
Normalizované prvky (Standardized parts)
Knižnica obsahuje najdôležitejšie súčasti národných a medzinárodných noriem vrátane skrutiek, matíc, kľúčov, klinov, ložísk a ďalších. Symboly v knižnici sú rozdelené do kategórií ISO, ANSI, ASME, EN, DIN, PN, GOST a Všeobecné.


CP Symbols Mechanical-Steel shapes
Oceľové profily (Steel shapes)
Knižnica obsahuje najdôležitejšie tvary profilov, ktoré sa využvajú pri konštrukciách. Symboly v knižnici sú rozdelené do kategórií ASTM, DIN, EN, PN a GOST.


CP Symbols Mechanical-Marks
Značky (Marks)
Knižnica obsahuje základné značky, ktoré sa využívajú vo výkresoch strojárskych zariadení. V knižnici nájdete symboly rozdelené do kategórií kĺby, zvary a povrchové nerovnosti.


CP Symbols Mechanical-Hydraulics and pneumatics
Hydraulika a pneumatika (Hydraulics and pneumatics)
Knižnica obsahuje základné symboly využívané vo výkresoch zameraných na hydraulické a pneumatické systémy. Symboly v knižnici sú rozdelené na kategórie: hydraulické grafické symboly, pneumatické grafické symboly, implementácia mechanických symbolov a metód riadenia, symboly pre identifikáciu smeru prúdenia, pohybu alebo umiestenia prúdu, základné symboly a blokové symboly.


CP Symbols Mechanical-Flowcharts and diagrams
Grafy a diagramy (Flowcharts and diagrams)
Knižnica obsahuje symboly, ktoré sa využívajú v blokových schémach mnohých odborov. Symboly sú v knižnici v kategóriách algoritmy, funkčné diagramy, siete, BPMN, osoby, vzťahy medzi prvkami, príklady, osoby a ďalšie.


CP Symbols Mechanical-Všeobecné
Program CADprofi Symbols obsahuje aj všeobecné symboly
Čiary (potrubia, káble), rámiky a tabuľky, atribúty a popisy, zoznam materiálu.Inštalácia (1,02 GB) je zhodná s demo verziou celého systému CADprofi. Licencia CP-Symbols potom umožní aktivovať funkcie v paneli nástrojov s názvom CP-Symbols a menu CP-Symbols. Neobsahuje špecializované funkcie pre kreslenie, generovanie dokumentov ani knižnice výrobcov.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.