Porovnanie verzií ZWCAD

ZWCAD Standard, Professional a Mechanical

ponúka rôzne možnosti. Všetky verzie obsahujú bohaté funkcie pre prácu profesionálov v technických odboroch.


FunkcieStandardProfessionalMechanical/MFG
Kompatibilita
Kompatibilný s DWG
Kompatibilný s DWT, DXF. DWF, DWFx
Import PDF a DGN
Prostredie
Ribbon aj klasické prostredie
Prispôsobenie prostredia (CUI)
Tmavé / svetlé prostredie
Paleta vlastností
Palety nástrojov
Dynamické zadávanie príkazov
Automatické dokončovanie príkazov
Prepínanie medzi otvorenými výkresmi (záložky)
Adaptívna mriežka
Rozšírené funkcie
Flexibloky (dynamické)
Mračná bodov
ArcGIS
Rýchly panel vlastností
Čiarové & QR kódy
Správca sád listov
Porovnanie súborov
Rýchla kalkulačka
Match Property
Skupiny
Rýchly výber
Polyčiara a štýl polyčiar
Expresné nástroje
Extrakcia dát
Inovácie
Chytrá myš
Inteligentné hlasové ovládanie
Chytrý výber
Chytrá tlač
Poznámky
Odkazy a multiodkazy
Revízny obláčik
Text a MText
Šrafa / gradient
Asociatívne kóty
Anotatívne objekty
Úprava textu na mieste
Superšrafa
Tabuľky a štýly tabuliek
Polia
Hladiny
Správca hladín
Správca stavov hladín
Filter hladín
Externí referencie, bloky & atribúty
Podloženie DWG, DWFx, PDF
Násobné vkladanie blokov
Správca atribútov blokov
OLE
Rastrové obrázky
Úprava externých referencií na mieste
Tlač a výstupy
Tlač
Publikovanie
Export
CTB & STB štýl tlače
eTransmit
3D
Telesá, plochy, siete
Fotorealistický rendering NA
Vizuálny štýl
3D orbit
Prehliadanie ACIS
IFC Import
3D myš
Pre vývojárov
Podpora VBA
Podpora ZRX/ARX
.NET podpora
Podpora súborov MNU, MNS a MNL
LISP
Lisp Debugger
ActiveX API
Chytré kótovanie a poznámky
Chytré kótovanie
Násobné kótovanie
Strojárske symboly
Power kóty
Viacnásobné kóty
Detekcia prekrývajúcich sa kót a vymedzenie vhodnej vzdialenosti
Rýchle návrhy s využitím symbolov pre strojárstvo
Výkazy výmer a odkazy
Jednoduché poznámky a výkazy výmer
Asociatívne odkazy a BOM
Inteligentné kresliace prostredie
Podpora firemných a medzinárodných štandardov
Manažment a mapovanie hladín
Viacnásobné ohraničenie a adaptívna mierka
Chytrá úprava
Strojárske súčiastky a generátory
Knižnica súčiastok
Hriadele a ozubené kolesá
Rozšírené kresliace nástroje pre výrobu
Konstrukčné čiary
Inteligentná os
Opakovane použiteľné nástroje pre detaily
Rýchle a presné kreslenie drážky
MFG Knižnica
Rozšírená knižnica súčiastok
Vloženie a editácia vlastných knižníc


Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.