Užívateľská podpora ZWCAD


Našim zákazníkom a záujemcom so skúšobnou verziou ponúkame užívateľskú podporu zdarma
cez email, telefón alebo TeamViewer.

Pri problémoch s konkrétnym výkresom alebo modelom je vhodné zaslanie súborov emailom.

Pre riešenie niektorých otázok je možné využiť klientskú aplikáciu TeamViewer.
Jedná sa o obľúbený spôsob riešenia pre užívateľskú podporu a dočasnú vzdialenú správu počítača:

1. Telefonicky sa dohodneme na spoločnom čase prezentácie alebo riešenia problému (tel. +420 732 174 118).

2. Stiahnite a spustite klientskú aplikáciu:

TeamViewer QS pre Windows

3. Nadiktujte/pošlite nám emailom vygenerované ID a heslo.

Aplikácia umožní vzdialenú správu počítača. Nestrácate ale vlastnú kontrolu nad počítačom
a spojenie je možné kedykoľvek ukončiť.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.