Porovnanie ZWCAD a AutoCAD

ZWCAD je obľúbenou alternatívou k AutoCAD

ponúka veľa zhodných vlastností, ale je k dispozícii aj unikátne vylepšenie ako chytrá myš alebo chytrá tlač pre zjednodušenie práce.


FunkcieZWCAD ProfessionalAutoCAD LTAutoCAD
Licencovanie
Typ licencieTrvaláPronájemPronájem
Kompatibilita
DWG kompatibilita
Kompatibilita DWT, DXF, DWF a DWFx
Digitálne podpisy pre výkresy DWG/DWFx
PDF & DGN Import
DGN export
Užívateľské prostredie
Klasické i Ribbon menu
Prispôsobenie prostredia (CUI)
Tmavé/svetlé užívateľské prostredie
Design centrum
Palety nástrojov
Panel vlastností
Dynamické zadávanie
Dynamický uživateľský súradnicový systém
Automatické dokončovanie príkazov
Prepínanie záložiek výkresov
Adaptívna mriežka
Zdokonalené menu pre úpravy uzlov
Upraviteľné uzly kriviek a hraníc šráf
Viacnásobné Späť/Znova
Náhľad pre krok Späť/Znova
Migrácia nastavenia
Kreslenie a anotácie
Text a Mtext
Úprava textu na mieste
Asociatívne kóty
Odkazy a multiodkazy
Anotatívne objekty
Mierka poznámok
Revízny obláčik
Šrafy / prechody
Superšrafa
Tabuľky a štýly tabuliek
Vzorce v tabuľkách
Oblasť
Pole
Hladiny
Správca vlastností hladín (klasický/panel)
Správca stavov hladín
Filter hladín
Hladiny výrezov
Export hladín
Xref, bloky a atribúty
Rastrové obrázky
Podloženie DWG, DWFx, PDF, DGN
Úprava externých referencií na mieste
Násobné vkladanie blokov
Zarovnanie, úprava a nahradenie blokov
Práca s dynamickými blokmi
Tvorba dynamických blokov
Správca atribútov
OLE objekty
3D
3D telesá, povrchy, siete
Fotorealistický rendering
Štýly 3D zobrazenia
3D orbit
3D myš
Prohliadanie ACIS
Plné ACIS modelovanie a editácia
Funkcia Solprof
Trasovanie osy Z
IFC import
Export STL
Programovanie
Podpora súborov MNU, MNS a MNL
ActiveX API
COM API
Podpora LISP a DCL
Plný LISP s podporou vl-, vlr, vla- a vlax-
Šifrovanie LISP
LISP Debugger
Podpora VBA
Podpora ZRX/ARX
Podpora .NET
Solution development Sytem (SDS/ADS)
Výstupy
CTB & STB štýly tlače
Tlač do SVG
Publikovanie
eTransmit
Extrakcia dat
Inovace
Chytré funkcie (myš, hlas, výber, tlač)
Čiarové a QR kódy
Dalšie
Kópia vlastností naprieč výkresmi
Zamknutie a odomknutie výkresu
Porovnanie súborov
Expresné nástroje
Správca sád listov
Rýchla kalkulačka
Skupiny
Rýchly výber
Parametrické výkresy

Zdroj: www.zwsoft.com

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.