Nápoveda ZWCAD

ZWCAD > Nápoveda


Návody a užitočné rady pre ZWCAD:

Systémové požiadavky ZWCAD 2023
Systémové požiadavky pre hladké fungovanie ZWCAD 2022...

Inštalácia ZWCAD
Návod na inštaláciu programu ZWCAD....

Aktualizácie ZWCAD
Informácie o dostupnej aktualizácii ZWCAD sa automaticky zobrazí po spustení. ...

Online aktivácia ZWCAD
Postup online aktivácie ZWCAD....

Aktivácia pomocou USB kľúča
Návod na aktiváciu licencie ZWCAD s USB kľúčom....

Offline aktivácia ZWCAD
Návod pre offline aktiváciu Vašej licencie, ak na počítači s programom nemáte online pripojenie....

Aktivácia Správcu sieťových licencií ZWCAD
Jednoduchý postup aktivácie Správcu sieťových licencií ZWCAD....

Konfigurácia Správcu sieťových licencií ZWCAD
Jednoduchý návod pre konfiguráciu správcu sieťových licencií...

Aktivácia programu ZWCAD so sieťovou licenciou
Aktivácia a konfigurácia programu ZWCAD pomocou sieťovej (NLM) licencie....

Deaktivácia ZWCAD
Deaktivácia ZWCAD pre prenos na iný počítač....

Odinštalácia ZWCAD
Postup úplnej odinštalácie programu ZWCAD....

Zastavenie autorizačného serveru
Zastavenie licenčného serveru...

Online vrátenie sieťovej licencie
Deaktivácia sieťovej licencie online...

Manuálne vrátenie sieťovej licencie (offline)
Návod na deaktiváciu licencie, ak nemáte pripojenie k internetu....

Oprava sieťovej licencie
Oprava licencie po napadnutí počítača vírusom alebo zmenami v hardvéri....

Nastavenie servera pre zapožičanie sieťových licencií
Pridanie koncových uživateľov pre zapožičanie sieťových licencií ZWCAD...

Zapožičanie sieťovej licencie koncovým užívateľom
Zapožičanie umožní offline prácu so sieťovou licenciou na obmedzenú dobu...

Vrátenie zapožičanej sieťovej licencie
Postup vrátenia zapožičanej sieťovej licencie pred expiráciou....

Prehliadač protokolu licencie
Ak nastal problém s aktiváciou správcu sieťovej licencie, využite prehliadač protokolu licencie....

Menu aplikácie
Nástroje tlačítka aplikácie...

Ribbon menu
Práca s ribbon menu...

Panel rýchleho prístupu
Základné príkazy v panele rýchleho prístupu...

ZWCAD Klasické menu
Pracovné prostredie klasického menu ZWCAD...

Panely nástrojov
Tlačítka pre spúšťanie najbežnejších príkazov....

Príkazové okno
Zadávanie príkazov v príkazovom riadku....

Vykonanie príkazu
Metódy vyvolávania príkazov....

Prepínanie medzi príkazovým riadkom a dialógovým oknom.
Možnosti spúšťania príkazov....

Stavový riadok
Stavový riadok zobrazuje aktuálne nastavenie výkresu a ponúka jeho úpravy....

Prostredie výkresu
Možnosť prepínania pracovných prostredí ZWCAD...

Uživatelské menu
Nastavenie užívateľského menu ZWCAD...

Ukladanie profilu
Ukladanie a obnova vlastných profilov...

Okno výkresu v ZWCAD
Nastavenie zobrazovania okien s výkresmi...

Palety v ZWCAD
Zoznámenie s jednotlivými paletami nástrojov...

Nový výkres
Možnosti vytvorenia nového výkresu...

Otvorenie výkresu
Spôsoby otvorenia výkresu....

Príkazy pre čistenie výkresu
Možnosti pre odstránenie nadbytočných objektov z výkresu. ...

Príkazy Čistit, Diagnostika a Restauruj
Práca s príkazmi Čistit, Diagnostika a Restauruj...

Ukladanie výkresu
Spôsoby uloženia výkresu....

Migrácia vlastných nastavení
Migrácia nastavení z predchádzajúcej verzie ZWCAD...

Dialóg možnosti
Nastavenie ZWCAD nájdete v okne možnosti pod logom aplikácie...

Nastavenie veľkosti kurzoru
Veľkosť kurzoru v ZWCAD nastavíte v okne Možnosti na záložke Zobraziť...

Zobrazenie šriaf pri zoomovaní
Zobrazenie šriaf pri posune a zoome v ZWCAD je možné zapnúť v dialógu Možnosti....

Aliasy CAD príkazov
Východiskové aliasy vybraných príkazov v českej verzii programu ZWCAD....

Chýbajúce fonty v ZWCAD
Font písme vo výkrese je možné doplniť alebo nahradiť za iný. ...

Inštalácia Nadstavby ST v ZWCADe
Nadstavba ST je zdarma a rozširuje funkcie základného ZWCADu o kreslenie stavebných prvkov. ...

Manuálne načítanie programu LISP
Načítanie a spustenie LISP aplikácie v programe ZWCAD...

Automatické načítanie programu LISP
Spustenie programu LISP a načítanie do ZWCADu...

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.