Nápoveda ZWCAD

ZWCAD > Nápoveda


Návody a užitočné rady pre ZWCAD:

Systémové požiadavky ZWCAD 2022
Systémové požiadavky pre hladké fungovanie ZWCAD 2022...

Inštalácia ZWCAD
Návod na inštaláciu programu ZWCAD....

Aktualizácie ZWCAD
Informácie o dostupnej aktualizácii ZWCAD sa automaticky zobrazí po spustení. ...

Online aktivácia ZWCAD
Postup online aktivácie ZWCAD....

Aktivácia pomocou USB kľúča
Návod na aktiváciu licencie ZWCAD s USB kľúčom....

Offline aktivácia ZWCAD
Návod pre offline aktiváciu Vašej licencie, ak na počítači s programom nemáte online pripojenie....

Deaktivácia ZWCAD
Deaktivácia ZWCAD pre prenos na iný počítač....

Odinštalácia ZWCAD
Postup úplnej odinštalácie programu ZWCAD....

Zastavenie autorizačného serveru
Zastavenie licenčného serveru...

Online vrátenie sieťovej licencie
Deaktivácia sieťovej licencie online...

Manuálne vrátenie sieťovej licencie (offline)
Návod na deaktiváciu licencie, ak nemáte pripojenie k internetu....

Oprava sieťovej licencie
Oprava licencie po napadnutí počítača vírusom alebo zmenami v hardvéri....

Prehliadač protokolu licencie
Ak nastal problém s aktiváciou správcu sieťovej licencie, využite prehliadač protokolu licencie....

Uživatelské menu
Nastavenie užívateľského menu ZWCAD...

Ribbon menu
Práca s ribbon menu...

Panel rýchleho prístupu
Základné príkazy v panele rýchleho prístupu...

ZWCAD Klasické menu
Pracovné prostredie klasického menu ZWCAD...

Panely nástrojov
Tlačítka pre spúšťanie najbežnejších príkazov....

Príkazové okno
Zadávanie príkazov v príkazovom riadku....

Vykonanie príkazu
Metódy vyvolávania príkazov....

Prepínanie medzi príkazovým riadkom a dialógovým oknom.
Možnosti spúšťania príkazov....

Stavový riadok
Stavový riadok zobrazuje aktuálne nastavenie výkresu a ponúka jeho úpravy....

Nový výkres
Možnosti vytvorenia nového výkresu...

Otvorenie výkresu
Spôsoby otvorenia výkresu....

Ukladanie výkresu
Spôsoby uloženia výkresu....

Aliasy CAD príkazov
Východiskové aliasy vybraných príkazov v českej verzii programu ZWCAD....

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.