CP-Symbols Electrical


Veľký súbor elektro symbolov podľa noriem IEC (ČSN), NFPA, pôdorysy, schémy, osvetlenie, grafy a diagramy.

Spoločne s novou licenciou ZWCAD Professional alebo upgrade získate teraz všetky knižnice CP/Symbols Suite v hodnote 13.800,- Kč na 1 rok zdarma! (Pre funkčnosť CP-Symbols nestačí ZWCAD Standard.)CP Symbols Electrical-IEC a NFPA
IEC a NFPA symboly
Knižnica obsahuje symboly, ktoré vznikli v zhode s normami EN 60617 a NFPA 79. Symboly sú rozdelené do kategórií IEC a NEPA podľa týchto noriem.


CP Symbols Electrical-Plan
Pôdorys (Plan)
Symboly elektroinštalácií pre stavebné výkresy. Obsah knižnice je rozdelený do kategórií výkresy a diagramy pre stavebné a vonkajšie inštalácie, osvetlenie, výroba a transformácia elektrickej energie, priemyselná automatizácia a meranie, zariadenia protipožiarnej ochrany, inštalácia poplašných zariadení, telekomunikácie, uzemnenie, pasívne prvky, zdravotníctvo a vybavenie domácnosti.


CP Symbols Electrical-Scheme
Schémy (Scheme)
Knižnica obsahuje symboly využívané pre rozličné schémy vrátane elektroinštalácií a nízkonapäťových inštalácií. Knižnica je rozdelená do kategórií: rozvádzače a ochranné zariadenia, osvetlenie, prístroje pre meranie, výroba a transformácia elektrickej energie, priemyselná automatizácia a meranie, zariadenia protipožiarnej ochrany, inštalácie poplašných zariadení, inštalácie, telekomunikácie, pasívne prvky, aktívne prvky, zdravotníctvo, vybavenie do domácnosti, čiary, výkresy a diagramy pre architektonické a exteriérové inštalácie.


CP Symbols Electrical-Lightning
Osvetlenie (Lightning)
Knižnica obsahuje databázu príslušenstva pre osvetlenie. Knižnica sa delí na nasledujúce kategórie: osvetlenie, Philips, lineárne osvetlenie.


CP Symbols Electrical-Diagrams
Grafy a diagramy (Flowcharts and diagrams)
Knižnica obsahuje symboly, ktoré sa využívajú v blokových schémach mnohých odvetví. Symboly sú rozdelené do nasledujúcich kategórií: algoritmy, funkčné diagramy, sieť, BPMN, osoby, iné, vzťahy medzi prvkami, príklady.


CP Symbols Electrical-Obecné symboly
Program CP symboly obsahuje aj všeobecné symboly
Čiary (potrubia, káble), rámiky a tabuľky, atribúty a popisy, zoznam materiálu.Inštalácia (1,02 GB) je zhodná s demo verziou celého systému CADprofi. Licencia CP-Symbols potom umožní aktiváciu funkcií v paneli nástrojov s názvom CP-Symbols a menu CP-Symbols. Neobsahuje špecializované funkcie pre kreslenie, generovanie dokumentov ani knižnice výrobcov.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.