CP-Symbols HVAC & Piping


Modul symbolov pre špecialistov v odbore vykurovanie a zdravotechnika. Všeobecné symboly, priemyselné systémy, vykurovacie telesá, vzduchotechnika, grafy a diagramy.

Spoločne s novou licenciou ZWCAD Professional či upgrade získate teraz všetky knižnice CP-Symbols Suite v hodnote 13.800,- Kč na 1 rok zdarma! (Pre funkčnosť CP-Symbols nestačí ZWCAD Standard.)CP Symbols Hvac - General
Všeobecné symboly (General symbols)
Knižnica obsahuje najdôležitejšie symboly, ktoré sa využívajú pre návrhy vykurovania, vodovodnej a kanalizačnej siete, protipožiarnej bezpečnosti a ďalších technických inštalácií. V knižnici nájdete nasledujúce kategórie: artmatúry, spoje, čiary, senzory, ovládanie, vybavenie, protipožiarna ochrana, objekty, stúpačky, značky, odpady a ďalšie.


CP Symbols Hvac - Industrial systems
Priemyselné systémy (Industrial systems)
Knižnica obsahuje najdôležitejšie symboly, ktoré sa využívajú pre schémy priemyselných inštalácií. Knižnica sa delí na nasledujúce kategórie: priemyselné systémy, P&ID značky - ISO 3511 a DIN 19 227, riadenie procesov ISO 3511 a DIN 19 227, potrubia DIN 2429, vákuovacia technika – DIN 28401, ANSI/ISA-5.1 standard, ANSI symboly, NORSOK symboly,...


CP Symbols Hvac - Radiators
Radiátory, objekty (Radiators, objects)
Knižnica obsahuje sanitárne vybavenie, radiátory a ďalšie objekty, ktoré sa využívajú v pôdorysoch a schémach. Knižnica sa delí na nasledujúce kategórie: inštalačné objekty, batérie, protipožiarna ochrana, domáce potreby, radiátory, zariadenia.


CP Symbols Hvac - Ventilation
Vzduchotechnika (Ventilation)
Knižnica obsahuje databázu základných symbolov, ktoré sa využívajú pre ventilačné a vzduchotechnické inštalácie podľa štandardov PN a DIN. Symboly sú rozdelené do nasledujúcich kategórií: EN 12792, DIN 1946-1, automatické značky, značky.


CP Symbols Hvac - FlowCharts
Grafy a diagramy (Flowcharts and diagrams)
Knižnica obsahuje symboly, ktoré sa využívajú v blokových schémach v mnohých odvetviach. Delia sa na nasledujúce kategórie: algoritmy, funkčné diagramy, siete, BPMN, osoby, vzťahy medzi prvkami a ďalšie.


CP Symbols Hvac - Všeobecné
Program CADprofi symboly obsahuje aj všeobecné symboly
Čiary (potrubia, káble), rámiky a tabuľky, atribúty a popisy, zoznam materiálu.Inštalácia (1,02 GB) je zhodná s demo verziou celého systému CADprofi. Licencia CP-Symbols potom umožní aktivovať funkcie v paneli nástrojov s názvom CP-Symbols a menu CP-Symbols. Neobsahuje špecializované funkcie pre kreslenie, generovanie dokumentov ani knižnice výrobcov.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.