CP-Symbols Architectural


CP-Symbols Architectural umožňuje vkladanie symbolov pre architektonické a stavebné výkresy z rozsiahlej knižnice. Obsahujú okná a dvere, nábytok a predmety pre zariaďovanie, stavebné značky, symboly pre bezpečnosť a únikové cesty, grafy a diagramy pre organizáciu práce.

Spoločne s novou licenciou ZWCAD Professional alebo upgrade získate teraz všetky knižnice CP/Symbols Suite v hodnote 13.800,- Kč na 1 rok zdarma! (Pre funkčnosť CP-Symbols nestačí ZWCAD Standard.)CP Symbols Architectural-Woodworks
Okná a dvere (Woodworks)
Knižnica obsahuje najdôležitejšie prvky pre stavby (okná a dvere), ktoré sa pri návrhoch využívajú. Knižnica je rozdelená do kategórií okná a dvere.


CP Symbols Architectural-Interior
Interiér (Interior)
Knižnica obsahuje prvky interiéru ako je nábytok, kuchyňa a spotrebiče. Knižnica obsahuje nasledujúce kategórie symbolov: nábytok všeobecne, vybavenie kuchyne, vybavenie kúpeľne, osvetlenie, iné zariadenie, nábytok a zariadenie, sady nábytku, armatúry do kuchyne a kúpeľne, iné armatúry, domáce spotrebiče, protipožiarna bezpečnosť, káble, rúry, rastliny.


CP Symbols Architectural-Marks
Značky (Marks)
V kategórii sa nachádzajú najdôležitejšie značky, ktoré sa využívajú v stavebných výkresoch vrátane označenia miestností, značiek pre stolárov atď. Značky sa delia do nasledujúcich kategórií: definícia miestností, symboly úrovní, symboly pre stolárov, topografické symboly, šípky...


CP Symbols Architectural-Safety and evacuation
Bezpečnosť a evakuácia (Safety and evacuation)
Knižnica obsahuje symboly, ktoré sa využívajú v evakuačných plánoch a symboly pre bezpečnosť. Knižnica sa delí na nasledujúce kategórie: ISO 7010, ISO 23601, DIN, ASR A1 .3, PN-92/N-01256, značky pre zdravie a bezpečnosť, ÖNORM, LVS, NORSOK, ISO 6790...


CP Symbols Architectural Flowcharts and diagrams
Grafy a diagramy (Flowcharts and diagrams)
Knižnica obsahuje symboly, ktoré sa využívajú v schémach blokov mnohých odvetví. Symboly sú rozdelené do nasledujúcich kategórií: algoritmy, funkčné diagramy, sieť, BPMN, osoby, iné, vzťahy medzi prvkami, príklady.


CP Symbols Architectural Všeobecné
Program CP symboly obsahuje aj všeobecné symboly
Čiary (potrubia, káble), rámiky a tabuľky, atribúty a popisy, zoznam materiálu.Inštalácia (1,02 GB) je zhodná s demo verziou celého systému CADprofi. Licencia CP-Symbols potom umožní aktiváciu funkcií v paneli nástrojov s názvom CP-Symbols a menu CP-Symbols. Neobsahuje špecializované funkcie pre kreslenie, generovanie dokumentov ani knižnice výrobcov.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.