Automatické načítanie programu LISP

ZWCAD > Nápoveda > Automatické načítanie programu LISP


1. Kliknite na Správa > Načtené Aplikace, alebo napíšte do príkazového riadku: appload. Otvorí sa dialógové okno.

Spúšťanie programu LISP

2. V tomto dialógovom okne vyberte možnosť: Při Startu

Spúšťanie LISP pri Štarte

3. Tu kliknite na Přidat... a vyberte váš súbor LISP. Okná zavrite kliknutím na OK.

Poznámka: Súbory LISP, ktoré boli pridané do spúšťacej sady, sa načítajú automaticky pri každom spustení ZWCADu alebo vytvorení nového výkresu.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.