Nadstavba CADprofi Architectural pre ZWCAD


CADprofi Architectural okrem iného umožňuje:
Kreslenie jednoduchých a sendvičových stien s možnosťou definovať ľubovoľný materiál aj s hrúbkou každej z vrstiev steny a možnosťou kreslenia stien vyplnených izoláciou.
Kreslenie stien pozdĺž zvolenej hrany s možnosťou odsadenia od zadaných bodov alebo ďalších objektov a režim kreslenia stien pozdĺž zvolenej línie.


Parametrické stolárske prvky (dvere, okná, garážové brány) s automatickým rozoznávaním hrúbky stien. Pôdorysy, priečne rezy a pohľady. Pre parametrické objekty si môže užívateľ špecifikovať ľubovoľné kóty a vlastnosti. Šikovný konfigurátor Vám umožní vizuálny výber schém pre okná, interiérové a exteriérové dvere, garážové brány, otvory pre dvere a okná, výklenky atď.
Dynamické zadávanie v smere otvárania dvier uľahčí ich správne umiestenie.


Automatická definícia a označenie miestností s kalkuláciou plôch. Konfigurovateľný popis miestností.


Navrhovanie schodísk s možnosťou určenia kót a počtu schodov. Rôzne typy schodísk - rovné, špirálové, v tvare L alebo U, schodisko s úložným priestorom, betónové, s bočnicami...


Navrhovanie striech s možnosťou výpočtu sklonu povrchu, uhlu strechy a jej výšky. Bohatá knižnica oceľových, PVC a obdĺžnikových odkvapov a dažďových zvodov.

Prvky prirodzeného odvetrávania a dvojprieduchové komíny značiek Schiedel a HOCH, konfigurátor pre navrhovanie komínových prieduchov.
Kontejnery a smetiaky.

Architektonické kótovanie vhodné pre stavebné projekty. Program umožňuje užívateľovi zmenu štýlu a jednotiek kótovania bez ohľadu na jednotky použité vo výkrese. Jedinečná schopnosť prevodu bežného CAD kótovania na architektonické kótovanie.


Knižnica interiérových a krajinárskych prvkov: nábytok, sanita, elektronické zariadenia a zariadenie domácnosti, rastliny, dopravné prostriedky, bazény, vírivky, sauny a ďalšie.
Architektonické symboly - otvory, ventilačné šachty, značky pre stolárstvo a rezbárstvo, sklon terénu, topografické symboly, šípky, všeobecné symboly a ďalšie. Návrhy a úprava únikových ciest a plánov.
Knižnica symbolov a znakov pre zdravie a bezpečnosť, protipožiarnu ochranu a verejné informácie.


Nástroje pre popisy a rozpisky projektu.
Automatické číslovanie objektov.


Systém pre rýchle vyhľadávanie produktov v databáze.
Prístup ku CAD knižniciam mnohých významných výrobcov.
Možnosť importovať a vložiť vlastné knižnice a objekty užívateľa.

Automatická správa hladín a štýlov tlače umožňuje užívateľovi dosiahnuť tlač s preddefinovanou hrúbkou čiar, farbami atď.
Možnosť pridania vlastného prekladu alebo zmeny terminológie použitej v programe.
Chytré vkladanie objektov s možnosťou ich priloženia k iným objektom vďaka technológii "one-click".
Inteligentné príkazy, ktoré umožňujú rýchle vykonávať úpravu symbolov a objektov vrátane úpravy atribútov a popiskov, zrkadlenie, škálovanie, tvorbu kópií, rotácie, mazania, posunu a vkladania alternatívnych pohľadov.
Schopnosť vytvárania diagramov, tabuliek, technologických a funkčných schém, algoritmov.
Schopnosť tvorby kusovníkov a špecifikácií, ktoré je možné tlačiť alebo exportovať v rôznych formátoch vrátane pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html a ďalšie.
Automatické vytváranie grafických legiend.
Online nápoveda s mnohými ilustráciami a videami, ktoré do detailov vysvetľujú prácu s programom (v angličtine).
Online systém aktualizácií.


Skúšobnú verziu na 30 dní zdarma získate pomocou odkazu CADprofi Suite (1,1 GB).

Nadstavbu CADprofi Architectural môžete objednať za zvýhodnenú cenu v balíčku so ZWCAD,
alebo ako balíček ZWCAD s CADprofi Suite.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.