Nadstavba CADprofi Electrical pre ZWCAD


CADprofi Electrical je parametrická nadstavba ZWCAD pre navrhovanie elektrických, svetelných, telekomunikačných a ďalších zariadení a rozvodov.

Sprievodca tvorby jednopólových schém založených na knižniciach symbolov a prístrojov.
Automatické číslovanie zariadení, svorkovníc, výber listov pre kreslenie vrátane výberu zobrazenia N vodiča v hornej alebo spodnej časti schémy.
Navrhovanie inštalácií pre distribúciu, ovládanie a automatizáciu s využitím variantných symbolov, ktoré umožňujú konfiguráciu zariadení.


Kompletné symboly IEC, NFPA, ISO, PN a dalšie knižnice, ktoré boli zostavené na základe národných a medzinárodných noriem. Symboly je možné vkladať s automatickou voľbou umiestenia, prerušením čiary, automatickým číslovaním a značením.
Kompletné knižnice známych výrobcov (ABB, EATON, Schneider Electric, SIEMENS, Hager, Lovato Electric, ETI, Legrand, Cablofi, DEHN, Noark Electric, Schrack Technik, F&F, RELPOL, Pulsar a ďalších).

Navrhovanie stavebných pôdorysov, vkladanie pätíc a konektorov, rozmiestenie príslušenstva pre osvetlenie, navrhovanie lineárneho osvetlenia a zdroja pre akékoľvek napätie. Program tiež ponúka možnosť konfigurácie svorkovnice s ľubovoľnou konfiguráciou pätíc a konektorov.


Bleskozvody, vybavenie a zariadenie pre osvetlenie, LED pásky 12V/24V, Slim, RGB, RGBW, CCT (dvojfarebné), RGB + CCT, COB so sadou konektorov.
Rýchle vyhľadávanie objektov a číslovanie elektrických obvodov s automatickým ovládaním správneho číslovania.


Rozsiahla knižnica pohľadov na modulárne jednotky vrátane ističov, ovládačov, spínačov, signalizácie, meraní atď.

Navrhovanie dátových rozvádzačov so štrukturálnou kabelážou a optických sietí.
Ovládacie panely požiarnych alarmov, kontrolné panely - obecné pohľady a systémové riešenia od AWEX, Bosch, D+H, LST, POLON-ALFA, Satel, Siemens.
ENERGA prepínače (distribútory): káble, káblové a meracie konektory, káblové a meracie skrine, konektory a skrine pouličného osvetlenia atď.
Navrhovanie systémov automatizácie - tiež s využitím PLC ovládačov, vrátane Siemens LOGO!, SIMATIC S7-1200, SIMATIC S7-1500.
Pohodlný systém tvorby pre symboly PC ovládačov - definície blokových prvkov, definovanie typu, množstva a popis I/O.
Blokové diagramy, elektro schémy a symboly elektrického vybavenia pre navrhovanie chytrých budov (EIB/KNX inštalačné symboly, ovládače, panely pre riadenie alarmov, neuróny, konvertory, vstupné expandory, USB a HDMI extendéry, PoE prepínače, modemy, routre, kamery, senzory atď.)
Navrhovanie množstva typov slaboprúdových inštalácií vrátane systému alarmov, dohľadu, IP video sledovania, antén a ďalších.
Navrhovanie kabeláže s využitím príkazov pre kreslenie nadväzujúcich káblových lávok, kanálov a káblových rebríkov s automatickým vkladaním tvaroviek. Káblové lávky je možné automaticky kresliť pozdĺž smeru kreslenia.


Možnosť importu svietidiel z DIALux. V priebehu importu všetkých svietidiel sa nahradia štandardné bloky blokmi CADprofi, informácie (názov, typ) sa natiahnu z DIALuxu a budú nahradené správnymi atribútmi.
Navrhovanie ochranných systémov osvetlenia s využitím produktov a systémových riešení od Elko-Bis, BUDNIOK TECHNIKA a Pawbol.
Navrhovanie fotovoltaických inštalácií s využitím produktov a hotových PV riešení od ABB, DEHN, EATON, ETI, Hager, Noark Electric, Lovato Electric, Schneider Electric, SCHRACK Technik a ďalších spoločností.
Navrhovanie inštalácií zberníc s možnosťou pracovať v 2D alebo 3D.


Automatické generovanie 2D pohľadov založených na symboloch, ktoré sú použité v projekte.
Automatická voľba skríň s možnosťou ovplyvnenia priestorovej rezervy pre možné rozšírenie v budúcnosti.
Kusovník/špecifikácia množstva kabeláže a ďalších špecifikácií, ktoré zahŕňa parametre elektro-technických objektov a ich vkladania do okruhov.
Nástroje pre plné popisky a rozpisky projektu.
Automatické číslovanie objektov.
Systém rýchleho vyhľadávania produktov v databázi.
Prístup do CAD knižníc mnohých známych výrobcov.
Možnosť importu vlastných symbolov a objektov a ich vloženie do programu.
Chytré vkladanie objektov s možnosťou ich pripojenia k ďalším objektom pomocou technológie "one-click".
Inteligentné príkazy, ktoré umožňujú rýchlu úpravu operácií so symbolmi a objektami priamo vo výkrese.


Príkaz Rýchla úprava (Quick edit), ktorý umožňuje vytváranie klasických operácií pre úpravu symbolov a objektov, vrátane úpravy atribútov a popiskov, zrkadlenie, zmeny mierky, kopírovanie, otáčanie, mazanie, posunu a vkladania alternatívnych pohľadov.
Možnosť vytvárania vlastných diagramov, tabuliek, technologických a funkčných schém a algoritmov.


Nízkonapäťové systémy, telefónne, video intercom a CCTV systémy.
Možnosť tvorby kusovníkov a špecifikácií, ktoré je možné tlačiť alebo exportovať v mnohých rôznych formátoch vrátane pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html a ďalších.


Automatické vytváranie grafických legiend.
Online nápoveda s množstvom ilustrácií a videí s príkladmi, ktoré detailne vysvetľujú prácu s programom.
Online systém aktualizácií.


Skúšobnú verziu na 30 dní zdarma získate pomocou odkazu CADprofi Suite (1,1 GB).

Nadstavbu CADprofi Electrical môžete objednať za zvýhodnenú cenu v balíčku so ZWCAD, alebo ako balíček ZWCAD s CADprofi Suite.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.