Nadstavba CADprofi HVAC & Piping pre ZWCAD


CADprofi HVAC & Piping je parametrická nadstavba ZWCAD pre projektovanie technického zariadenia budov. Uľahčuje návrhy vykurovania, vzduchotechniky, klimatizácie, potrubí a iných technologických zariadení.

Jednoduchá tvorba schém a diagramov pre vykurovanie, vodovody a kanalizáciu, navrhovanie pôdorysov, priečnych rezov a izometrických pohľadov.


Inteligentné symboly, ktoré je možné automaticky vkladať do čiar a krížení alebo v akomkoľvek ďalšom bode. Ďalšie možnosti, vďaka ktorým môžete napr. simultánne vkladať viacnásobné symboly, výrazne zrýchľujú prácu.


Variantné symboly, ktoré umožňujú jednoduchú konfiguráciu uzáverov alebo regulačných ventilov, regulátorov, spojení, rozdeľovačov, stúpačiek a ďalších prvkov.


Rýchla úprava schém s možnosťou využitia symbolov pre inverzné možnosti, zväčšenie symbolov, chytré kopírovanie, zmena symbolov, mazanie symbolov z čiar atď.


Schématické čiary, ktoré je možné kresliť vo zväzkoch. Čiaram je možné pripísať ľubovoľné značky, je možné tiež nastaviť ich tvar a veľkosť. Dodatočnou možnosťou je možnosť okamžitého spojenia s inými objektami alebo armatúrami.
Vizualizácia typu čiary, ktorá uľahčuje prípravu projektu.
Preddefinované časti diagramov, vykurovacích okruhov atď. s možnosťou ukladania vlastných diagramov.


Izometrické a dimetrické kreslenie s automatickým prevodom štandardných symbolov a užívateľských symbolov na izometrický pohľad.
Hydraulické výpočty, voľba dĺžky čiary a automatického vykreslenia vykurovania a spojitých diagramov TUV v KaMo/Clage knižniciach.
Výpočty rýchlosti prúdenia vzduchu s automatickým vkladaním vhodných armatúr a s možnosťou ich neskoršej úpravy.
Kreslenie sekvencií inštalácií s odsadením a s možnosťou definície línie (stred, vľavo, vpravo), ktoré uľahčuje napríklad kreslenie pozdĺž stien alebo ďalších inštalácií.
Rýchle kreslenie sekvencií inštalácií pozdĺž zadanej línie, možnosť zmeniť čiaru na potrubie alebo vedenie vzduchotechniky.
Parametrické armatúry a ďalšie inštalácie s automatickým vkladaním do potrubia. V priebehu vkladania parametrických objektov do projektu je možnosť zvoliť si štandardnú veľkosť alebo zadať vlastné a uložit si užívateľské rozmery a typy. Program užívateľovi tiež umožňuje import DWG alebo DXF súborov stiahnutých z webových stránok výrobcu.
Návrhy vodovodných spojov.
Navrhovanie inštalácií protipožiarnej ochrany.
Vetracie systémy (rekuperácia), vzduchotechnické jednotky, tepelné čerpadlá a klimatizácie (Daikin, Fujitsu, LG, PRO-Vent, Samsung, Toshiba, Mitsubishi Electric, Haier etc.).


Automatické spojenie čiar s objektami a spojenie šachiet a potrubí rôznymi druhmi spojov.
Príkaz pre rýchlu úpravu, ktorý umožňuje vykonávanie základných operácií na symboloch a objektoch, vrátane úpravy, atribútov a popiskov, zrkadlenie, mierke, kopírovanie, otáčanie, mazanie, posun, predĺženie, vkladanie alternatívneho pohľadu alebo automatického kreslenia nadväzujúcich všeobecných alebo detailných potrubí a kanálov.

Jednoduchá úprava pohľadov na inštaláciu vrátane izolácie, rozdelenie potrubia a kanálov do segmentov, zmena priečnych rezov, zmena kótovania, zmena rozmerov tvaroviek atď.
Systém oceľových, medených, plastových, lisovaných, PEX, PEHD, DIN 11 850, EN 10255 a ďalších potrubí a tvaroviek v schématických, všeobecných a detailných pohľadoch.
Oceľové komínové systémy - detailné pohľady.
Odvodnenie plochých striech a líniové odvodňovacie žľaby.
Odpadové a vodovodné šachty.
Nádrže na dažďovú vodu a sanitárny odpad, odpad z domácností a žumpy.
Návrhy vodovodných systémov a vykurovania (bojlery, radiátory, potrubné systémy, výmenníky tepla).


Tvorba kusovníkov vrátane špecifikácií inštalácií vzduchotechniky z prefabrikovaných prvkov a kalkulácií kanálov a tvaroviek podľa aktuálnych noriem.
Predpripravené prvky od známych výrobcov vrátane KSB, Vaillant, Gestra, Wavin, Viessmann, Wilo, Reflex a mnohých ďalších.
Nástroje pre popisky a rozpisky projektov.
Systém rýchleho vyhľadávania produktov v databáze.
Prístup ku CAD knižniciam mnohých významných výrobcov.
Možnosť importu a vkladania vlastných symbolov a objektov užívateľom.


Automatická správa hladín a štýlov tlače, ktorá umožňuje užívateľovi dosiahnuť tlač s preddefinovanou hrúbkou čiar, farieb atď.
Možnosť definície zoznamu obľúbených položiek, ktorý Vám umožní pracovať podľa Vašich zvyklostí a preferencií.
Môžete pridávať vlastné preklady alebo meniť terminológiu, ktorá sa v programe používa.
Chytré vkladanie objektov s možnosťou ich pripojenia k ďalších objektom s pomocou využitia technológie "one-click".
Inteligentné príkazy, ktoré umožnujú rýchle úpravy symbolov a objektov priamo vo výkrese.
Možnosť vytvárania diagramov, tabuliek, technologických a funkčných schém, algoritmov.
Možnosť tvorby kusovníkov a špecifikácií, ktoré je možné tlačiť alebo exportovať do rôznych formátov vrátane pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html a ďalších.
Automatické vytváranie grafickej legendy.


On-line nápoveda s množstvom ilustrácií a videá s príkladmi, ktoré vysvetľujú detailné fungovanie programu.
On-line systém updatov.


Skúšobnú verziu na 30 dní zdarma získate pomocou odkazu CADprofi Suite (1,1 GB).

Nadstavbu CADprofi HVAC & Piping môžete objednať za zvýhodnenú cenu v balíčku so ZWCAD,
alebo ako balíček ZWCAD s CADprofi Suite.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.