Nadstavba CADprofi Mechanical pre ZWCAD


Parametrická nadstavba ZWCAD pre strojárstvo, výrobu a oceľové konštrukcie.

Rozsiahla sada parametrických normalizovaných dielcov založených na národných a medzinárodných normách (napr. ISO, ANSI, ASME, EN, DIN, PN, IS, JIS, GOST) vrátane skrutiek, matíc, spojov, nytov, klincov, polodrážiek, klinov, čapov, kolíkov, mazacích hláv, krúžkov a mnohých ďalších. Program umožňuje užívateľom triediť objekty a symboly podľa jednotlivých noriem.


Oceľové, hliníkové tvary a profily: L-profily, C-profily, T-profily, pásová oceľ, duté profily, prúty, trubky a ďalšie. U profilov je možné špecifikovať typ materiálu (typ ocele).


Prvky používané pre navrhovanie zariadení vrátane prírub, tanierové dná, kovové trubky a spojky (kolien, T tvarov, redukcií). Potrubia môžete kresliť s automatickým vkladaním rôznych spojov a prechodov.
Postupy, ktoré sa využívajú pre výpočty tepelných výmenníkov a rôznych typov zväzkov potrubí v tepelných výmenníkoch.
Dynamická zmena mierky súčiatok pri ich vkladaní do výkresu alebo úprave projektov. Toto umožňuje automatický výber veľkosti prvkov priamo vo výkrese (napr. výber skrutiek so stanovenou dĺžkou, ktorá zodpovedá hrúbke súvisiaceho prvku).


Príkaz Quick Edit (rýchla úprava) umožňuje vykonanie rôznych úprav vrátane úpravy objektov, úpravy atribútov a vkladania popiskov, zrkadlenia, mierky, kopírovania, otáčania, mazania, posunu, vkladania alternatívnych pohľadov.
Všestranné príkazy pre úpravy, ktoré umožnia prevrátenie prvkov, predĺženie oceľových profilov atď.
Všetky dielce majú rôzne pohľady, ktoré sú prispôsobené tvorbe rôznych návrhov (napr. pohľad zpredu, z boku, priečny rez atď.)
Je možné zadefinovať aj štýl a úroveň deailnosti, ktoré umožňujú vkladanie dielcov s detailami, osí, šriaf atď.
Systém umožňuje voľnú konfiguráciu spojov, značenie tolerancií, hrany, drsnosť a ďalšie. Môžete vkladať aj zvary (V a lemové zvary) a zadávať vlastnú veľkosť.
Inteligentné symboly, čiary a funkcie pre navrhovanie a úpravy pneumatických systémov a schém.


Dodatočné nástroje pre kreslenie umožňujú tvorbu technických výkresov (osy, osy kružníc, stredové značky, uhly a ďalšie). Funkcia detekcie všetkých kružníc vo zvolenom bloku a možnosť do nich automaticky vložiť osy alebo stredové značky.
Program obsahuje taktiež funkcie pre tvorbu popiskov a rozpisky projektu.


Automatické číslovanie objektov.
Systém rýchleho vyhľadávania produktov v databáze.
Možnosť filtrovania objektov, napr. podľa rozmerov alebo názvov. Filtrovanie je možné využiť pre celú knižnicu, čo uľahčuje výber prvkov, ktoré sa použijú pre návrh konkrétneho komponentu. Môže ísť napríklad o výber matíc, podložiek a skrutiek s daným priemerom.
Vkladanie a pridávanie vlastných symbolov alebo objektov užívateľa.
Automatická správa hladín a štýlov tlače, ktorá umožňuje užívateľovi tlač s preddefinovanou hrúbkou čiar, farbami atď. Správa hladín založená na Open BIM (IF klasifikácii). Dodatočný štandard hladín CADprofi Plus, v ktorom sú objekty a symboly vkladané do samostatných hladín.
Možnosť kopírovať do kategórie užívateľa umožňuje užívateľovi rozšíriť databázu jeho vlastných produktov, ktoré môže ďalej voľne upravovať a ukladať. Je možné definovať akékoľvek rozmery a technické parametre pre všetky prvky užívateľa.
Možnosť definovania zoznamu "obľúbené", ktorý umožní pracovať v súlade s Vašimi zvykmi a preferenciami.
Je možné pridávať vlastné preklady alebo zmeniť terminológiu, ktorá je v programe použitá.
Chytré vkladanie objektov s možnosťou ich pripojenia k iným objektom s využitím technológie "one-click".
Inteligentné príkazy, ktoré umožňujú rýchle vykonávanie úprav symbolov a objektov priamo vo výkrese.


Tvorba diagramov, tabuliek, technologických a funkčných schém a algoritmov.
Vytvára kusovníky a špecifikácie, ktoré je možné tlačiť alebo exportovať do viacerých formátov vrátane pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html a ďalších.


Automatické vytváranie grafických legiend.
Online nápoveda s množstvom ilustrácií a videí s detailným vysvetlením fungovania programu.
On-line systém aktualizácií.


Skúšobnú verziu na 30 dní zdarma získate pomocou odkazu CADprofi Suite (1,1 GB).

Nadstavbu CADprofi Mechanical môžete objednať za zvýhodnenú cenu v balíčku so ZWCAD,
alebo ako balíček ZWCAD s CADprofi Suite.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.