Konfigurácia nadstavby CadTools

ZWCAD > Nápoveda > Konfigurácia nadstavby CadTools


Pre inštaláciu
Stiahnite si inštalátor nadstavby v dolnej časti stránky www.glamsen.se/CadTools.htm pod nadpisom Downloads. Uložený súbor spustite a postupujte podľa pokynov inštalačného programu. Môžete ponechať východiskové nastavenie.

Pre konfiguráciu spustite ZWCAD i CadTools cez pravé tlačítko myši voľbou Spustiť ako správca.
V CadTools zvoľte Settings a v poli CAD version and parameter zvoľte Vašu verziu ZWCAD.
V poli CAD Cancel String (ESC) nastavte hodnotu *Storno*.

Nastavenie CadTools

Ak Vaša verzia ZWCAD nie je v zozname k dispozícii, vyberte prvú voľbu Manually (type in self) a v ďalšom riadku nastavte názov COM objektu, napríklad ZWCAD.Application.2024.

Manuálne nastavenie CadTools

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.