Príkazy pre čistenie výkresu

ZWCAD > Nápoveda > Príkazy pre čistenie výkresu


Pre vyčistenie nevyužívaných objektov

Kliknite na Tlačítko aplikácie, potom na Kreslící nástroje a Čistit.
Vyberte objekty, ktoré majú byť vyčistené jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Pre vyčistenie objektov jedného typu - vyberte názov typu v stromovom menu.
- Pre vyčistenie objektov konkrétneho typu - kliknite na znamienko + pred názvom typu súboru a vyberte objekt, ktorý chcete vyčistiť.
- Ak chcete potvrdiť každú čistenú položku, zatrhnite možnosť Potvrdit každou čištěnou položku.
- Pre čistenie vnorených položiek zatrhnite možnosť Čistit vnořené položky.

Kliknite na Čistit.


Pre odstránenie duplicitných objektov

Kliknite na tlačítko Express > Upravit > Vymazat duplicitní objekty.
Vyberte objekty a stlačte Enter pre ukončenie výberu.
V dialógovom okne Vymazat duplicitní objekty vykonajte podľa potreby nasledujúce:
- zadajte hodnotu tolerancie
- zatrhnite možnosti, ktoré chcete ignorovať pri porovnávaní objektov
- zatrhnite spôsob zaobchádzania s duplicitnými čiarami, oblúkmi a krivkami.
Kliknite na OK.


Pre vyčistenie displeja

Využite príkaz REGEN alebo REGENALL pre vyčistenie roztrúsených pixelov, ktoré zostali vo výkrese po predchádzajúcich úpravách.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.