Príkazy Čistit, Diagnostika a Restauruj

ZWCAD > Nápoveda > Príkazy Čistit, Diagnostika a Restauruj


ČISTIT (PURGE)

Tlačítko: ZWCAD príkaz Čistit
Ribbon menu: Menu aplikace > Kreslící nástroje > Čistit
Panel nástrojov: Modifikace > Čistit
Menu: Soubor > Pomůcky > Čistit
Klávesnica: PURGE
Alias: PU

Čistí pomenované objekty, ktoré nie sú využívané v aktuálnom výkrese ako sú bloky, hladiny, typy čiar, štýly textu, štýly kótovania atď.

Napíšte PURGE do príkazového riadku a stlačte Enter. Objaví sa dialógové okno ČISTIT a potom si môžete vybrať položky, ktoré chcete vyčistiť.

Napíšte -PURGE do príkazového riadku a stlačte Enter. Systém vykoná príkaz podľa pokynov v príkazovom riadku.
------------------------------------------
Príkaz čistí všetky nevyužívané objekty v aktuálnom výkrese - bloky, štýly kótovania, skupiny, hladiny, typy čiar, štýly tlače, tvary, štýly textu, štýly tabuliek, štýly Mtextu.

DIAGNOSTIKA (AUDIT)

Tlačítko: ZWCAD príkaz Diagnostika
Ribbon: Menu aplikace > Kreslící nástroje > Diagnostika
Klávesnica: AUDIT

Skontroluje aktuálny výkres a vytlačí relevantný popis. Ak nájde chybu, vytvorí návrhy na jej opravenie.

Ak je systémová premenná AUDICTL nastavená na hodnotu 1, vytvorí sa v zložke s aktuálnym výkresom ASCII správa s príponou .adt, ktorá popisuje nájdené problémy a vykonané merania.

RESTAURUJ (RECOVER)

Tlačítko: ZWCAD menu Online
Ribbon: Menu aplikace > Kreslící nástroje > Restaur
Klávesnica: Recover

Reštauruje poškodený súbor s výkresom.

Ak je hodnota systémovej premennej FILEDIA nastavená na 1, otvorí sa dialógové okno Vybrat soubor, z ktorého si užívatelia vyberú názov súboru, ktorý sa má zreštaurovať a cestu k nemu.

Ak je hodnota systémovej premennej FILEDIA nastavená na 0, systém vykoná príkaz. Po vložení ~ do príkazového riadku a stlačení Enter sa otvorí dialógové okno Vybrat soubor.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.