Offline deaktivácia ZWCAD

ZWCAD > Nápoveda > Offline deaktivácia ZWCAD


Ak nemáte internetové pripojenie, Vašu licenciu ZWCAD je možné vrátiť aj v offline režime.

Vrátenie licencie súborom

POSTUP


1. Kliknite na Start -> Všetky programy -> ZWCAD -> ZWCAD 2024 Správca licencií

2. Vyberte možnosť Offline vrátenie. Kliknite na Generovať pre výber zložky, kam sa má vygenerovaný súbor pre offline aktiváciu uložiť.

ZWCAD Offline vrátenie

3. V prehliadači spustite stránku http://support.zwcad.net:8888/flexnet/operationsportal/ pre získanie súboru pre deaktiváciu.
a) Vyberte možnosť prihlásenie pomocou ID, vložte do okienka Vaše licenčné číslo a kliknite na Login.
b) Kliknite na možnosť Manage licences > Return (Spravovať licenciu > Vrátenie).
c) Vyberte Fulfillment ID licencie, ktorú chcete vrátiť a kliknite na Manual Return (Manuálne vrátenie).
d) Importujte súbor pre vrátenie, ktorý ste vytvorili v kroku 2 a kliknite na Submit (Potvrdiť).
e) Kliknite na Save to File (Uložiť do súboru) pre uloženie súboru s odpoveďou.

4. Vráťte sa do Správcu licencií. Kliknite na Browse (Prechádzať) pre import Vášho súboru s odpoveďou, ktorý ste získali v kroku 3 do dialógového okna Choose Response File (Vybrať súbor s odpoveďou) a kliknite na Return (Vrátenie).

ZWCAD Súbor pro deaktiváciu

5. Kliknite na Hotovo pre návrat na hlavnú stránku Správcu licencií.
------------------------------------------------------------------------------------------

Vrátenie licencie pomocou QR kódu

POSTUP:


1. Ak chcete deaktivovať licenciu, ktorú ste aktivovali pomocou QR kódu, kliknite na symbol koša. Otvorí sa Vám možnosť pre deaktivovanie licencie pomocou QR kódu.

ZWCAD Deaktivácia QR kódom

2. Kliknite na Generate pre získanie QR kódu.

3. Naskenujte QR kód a kliknite na Vrátiť teraz v okne, ktoré sa otvorí pre získanie kódu pre vrátenie licencie. Pre dokončenie tohto kroku budete potrebovať mobilný telefón.

4. Zadajte kód pre offline vrátenie licencie, ktorý ste získali v kroku 3 a kliknite na Return (Vrátenie).

ZWCAD Dokončení offline deaktivace

5. Kliknite na Hotovo pre návrat na hlavnú stránku Správcu licencií.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.