Dialóg možnosti

ZWCAD > Nápoveda > Dialóg možnosti


Nastavenie ZWCAD nájdete v okne Možnosti pod logom aplikácie:

Možnosti nastavenia v ZWCAD

Tu sú k dispozícii rôzne nastavenia užívateľského prostredia programu.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.