GIS2CAD

ZWCAD > Eshop > Nadstavby ZWCAD > Pre geodetov > GIS2CADKošík >   Objednávka >

GIS2CAD
Cena:924,00 EUR bez DPH
 1 118,04 EUR s DPH

Dostupnosť:  

1 deň
 


Gis2CAD je jedinečný softvér, ktorý kombinuje základné funkcie obľúbených GIS aplikácií ako sú QGIS a Spatial Manager s nástrojmi, ktoré uľahčujú prácu geodetov a projektantov.

ANALÝZA PRIESTOROVÝCH DÁT

- Interaktívna spolupráca medzi CAD súborom a Excel tabuľkou.
Mapové analýzy priestorových dát prepojené s databázou v tabuľkovom procesore,
- Analýza a úprava atribútov mapových objektov,
- Vytváranie zoznamu inžinierskych sietí z mapy,
- Generovanie terénnych bilancií,
- Analýzy súborov súradníc podľa priestorových kritérií (rozsah, vzdialenosť, katastrálne údaje atď.),
- Spracovanie súborov súradníc,
Translácia, odstraňovanie duplicít, prenos medzi systémami, priemerovananie, filtrovanie, prečíslovanie atď.
- Vkladanie súborov súradníc do CAD výkresov
ako bodov, textov a symbolov

PODPORA RASTROVÝCH SÚBOROV

- Kalibrácia rastrových súborov
Porovnanie rastrových obrázkov označením zhodných prvkov v CAD výkrese
- Vkladanie georeferencovaných rastrových súborov do CAD výkresu,
- Editácia rastrových súborov, odstraňovanie šumov, inverzia, orezy, úpravy v externom editore atď.
- Kombinovanie rastrových súborov - napríklad dlaždíc stiahnutých zo služieb WMS/WMTS,
- Spravovanie rastrových súborov

SŤAHOVANIE DÁT TMS/WMS/WMTS/WFS

- Vloženie online lokálnych a globálnych mapových podkladov do CAD
Stiahnuté mapové podklady sa vložia do CAD vo forme rastrových obrázkov a uložia na disk.
- Zobrazenie geopriestorových dát z WFS služieb.
Dáta z katastra nehnuteľností, adresné údaje, štatistické údaje atď.
- Rozsiahly zoznam preddefinovaných služieb WMS/WMTS/WFS
Dáta z Google Maps, OpenStreetMap, tématických máp atď.
- Využitie DTM pri tvorbe profilov a priečnych rezov,

VYTVÁRANIE PROFILOV A PRIEČNYCH REZOV

- Generovanie profilov a priečnych rezov na základe XYH, 3D modelov, dát z geoportal.pl,
- Pohodlné získavanie dát pro priečne rezy z CAD výkresov,
Množstvo nástrojov pre automatizáciu získavania dát pre priečne rezy.
- Vyhľadávanie bodov pozdĺž rezov, interpolácia ordinát, translácia výšok,
- Automatická tvorba výkresových listov prierezov s popismi.

SPRACOVANIE ČÍSELNÝCH MÁP

- Široká paleta nástrojov pre automatizáciu úprav máp,
Sploštenie výkresu, rozprestrenie textov, zmena oblúkov na polyčiary, orez mapy atď.
- Prevod mapy medzi súradnicovým a výškovým systémom,
- Automatické kreslenie trás s popiskami,

PODPOROVANÉ DÁTOVÉ FORMÁTY

Import:

Mapy
GML, ESRI Shapefile, GeoJSON
Digitálny model terénu (3D model)
LandXML, ESRI Grid
Sady súradníc
txt, csv, GPX, GeoJSON, TDS Raw (raw, rw5), Leica GSI, Sokkia SDR, SurvCE (crd), N-GEO (png), EWMAPA (punkty.dat), GEO89 (p89), WinKalk (points.db), C-GEO (db, cgo), GeoKalk (geo.mdb).
Rastrové obrázky
RGB, Targa, Tag Image File Format, Apple PICT, PCX, Compuserve GIF, Windows BMP, Sun Raster, Img, Image RGB, RLE, FLI Animation Format, COT, JPEG, CIT, TG4, Cals Type 1 CCITT4, RLC, Portable Natwork Graphics, GEOTIFF, Bentley HMR, Internet TIFF, C29, MrSID, ERMapper Compressed Wavelets, Ingr. TIFF, MultiChannel, C30, C31

Export:

Mapy
GML, ESRI Shapefile, GeoJSON, Google Earth KML
Sady súradníc
txt, Google Earth KML, GeoJSON, Leica GSI, GPX, GEO2000, M-GEO (Workabout), Geodimetr, Sokkia SDR, Garmin PCX5, Ozi Explorer WPT, Fugawi
Rastrové snímky
RGB, Targa, Tag Image File Format, Apple PICT, PCX, Compuserve GIF, Windows BMP, Sun Raster, Img, Image RGB, RLE, COT, JPEG, CIT, TG4, Cals Type 1 CCITT4, Portable Natwork Graphics, GEOTIFF, Bentley HMR, Internet TIFF, C29, ERMapper Compressed Wavelets, Ingr. TIFF, JPEG2000, RGB Compressed, CRL, Anatech LRD, Wireless BitMap, Erdas IMG, Internet TiFF64

KOMPATIBILITA

IntelliCAD a odvodené aplikácie
Od verzie 6, vrátane: BricsCAD, ZwCAD+, GStarCAD, progeCAD, ActCAD a ďalšie.
Autodesk, AutoCAD
Od verzie 2000 až po nejnovšiu, AutoCAD LT - výhradne s LT Extenderem alebo Cadsta Max.
ARES Commander
Ares Standard, Ares Commander od verzie 2018.

V angličtine, trvalá licencia.

Skúšobná verzia programu >>>

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.