Manažér skupín

ZWCAD > Eshop > Nadstavby > Manažér skupínKošík >   Objednávka >

Manažér skupín
Cena:120,00 EUR bez DPH
 145,20 EUR s DPH

Dostupnosť:  

1 deň
 


V ZWCAD je možnosť vytvárať skupiny s cieľom spojovania prvkov do špecifických skupín.
Vytvorením panelu vo forme samostatnej aplikácie je táto schopnosť výrazne zdokonalená. Tento nástroj umožňuje mimo iné vytváranie a rozkladanie skupín, pridávanie prvkov do skupín alebo zmenu ich názvu a vyhľadávanie konkrétnych skupín vo výkrese.

Často je potrebné vykonávať operácie pre úpravu opakujúcich sa prvkov, napr. ich posun, zrkadlenie alebo kopírovanie. Pre každú úpravu musíte prvky znova a znova vyberať, čo môže byť časovo náročné a niekedy aj celkom frustrujúci. Pre elimináciu týchto úloh ZWCAD pridal funkciu pre vytváranie skupín prvkov (príkaz: group), vďaka ktorému je možné kombinovať rôzne objekty do jednoducho zvoliteľnej skupiny. Túto funkciu vylepšuje Manažér skupín pridaním špeciálneho panelu s ďalšími možnosťami.

Vďaka Manažéru skupín môžete:
- vytvárať skupiny
- rozkladať skupiny
- pridávať a odstraňovať prvky zo skupín
- zakázať alebo umožniť výber konkrétnej skupiny (možnosti zvoliť prvky samostatne alebo ako skupinu)
- zmeniť názov skupiny
- pridať alebo zmeniť popis skupiny
- rýchla voľba skupín vo výkrese
- zobrazenie informácií o počte skupín vo výkrese

V angličtine, trvalá licencia.

Skúšobná verzia programu >>>

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.