Inštalácia ZWCAD

ZWCAD > Nápoveda > Inštalácia ZWCAD


Po zakúpení licencie programu ZWCAD dostanete odkaz na stiahnutie inštalačného súboru českej verzie programu v emaile s licenciou.
Ak chcete inštalovať skúšobnú verziu programu ZWCAD, je možné zaslať žiadosť o zaslanie inštalačného súboru pomocou formulára na našej webovej stránke Download.
Pre aktiváciu ZWCAD Professional a Standard slúži rovnaký inštalačný súbor, pre verziu Mechanical je potrebné nainštalovať iný inštalačný súbor.

Po stiahnutí spustite inštalačný súbor pomocou pravého tlačítka myši pomocou voľby Spustit jako správce.
V úvodnom okne môžete zvoliť umiestenie programu na disku alebo potvrdiť východiskové umiestenie. Prečítajte si a potvrďte súhlas s licenčnými podmienkami programu ZWCAD pomocou zatržítka v ľavej dolnej časti dialógového okna. Potom kliknite na voľbu Nainstalovat nyní.

ZWCAD instalace

Prebehne inštalácia softvéru.

ZWCAD instalace

Po jej ukončení si zvoľte ribbon alebo klasické menu podľa toho, ktoré Vám viac vyhovuje pre prácu.
Následne si zvoľte, či chcete pokračovať tým, že licenciu aktivujete (túto voľbu si vyberte v prípade, že máte licenciu zakúpenú a máte k dispozícii licenčné číslo) alebo program len zahájite (v prípade, že si chcete len vyskúšať skúšobnú verziu licencie).

ZWCAD instalace

Po ukončení inštalácie sa Vám objaví dialógové okno, do ktorého zadáte Vaše kontaktné údaje. Ich odoslanie potvrďte tlačítkom Submit.

ZWCAD instalace

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.