Kladačské plány

ZWCAD > Eshop > Nadstavby ZWCAD > AutoPEN > Kladačské plányKošík >   Objednávka >

Kladačské plány
Cena:122,00 EUR bez DPH
 147,62 EUR s DPH

Dostupnosť:  

1 deň
 


Pracuje ako nadstavba ZWCAD Professional.

JMA, HAWLE, VOD-KA, DUKTUS, TOPAGRI, WAVIN
- tieto programy umožňujú vkladať značky armatúr do výkresov. Programy obsahujú kompletné knižnice daného výrobcu.

Univerzálny kladačský plán nadväzuje na skôr spomínané kladačské plány, nie je na rozdiel od nich obmedzený výrobným programom konkrétneho výrobcu. Ponúka univerzálne prostredie pre výber značiek z liatiny, tvárnej liatiny vrátane uzamykateľných spojov, tvarovky PVC a elektrotvarovky PE. Dovoľuje vkladať nielen jednotlivé značky, ale aj celé skupiny často sa opakujúcich značiek.

Základné rysy všetkých Kladačských plánov sú:
Popisy značiek môžete do výkresov umiesťovať zároveň so značkou alebo ich vytvárať dodatočne v automatizovanom cykle. Programy vytvárajú výpis a sumarizáciu dielov. Výpis je možné vkladať do výkresu ako tabuľku alebo ich uložiť ako textový súbor či excelovú tabuľku.

Všetky značky sú generované v zvolenej mierke a zavesené na kurzor ZWCAD za jeden zo štyroch možných úchopových bodov. Po vložení značky sa Vám ponúkne vloženie jej popisu. Značka je blok ZWCAD. Obsahuje text s popisom značky, ktorý je možné aj dodatočne zmeniť. Farebne sú rozlíšené príruby, hrdlá, úchopové body a popisy. Vďaka tomu je možné jednoducho priradiť hrúbku čiary vo výkrese pri tlači.

Uvedená cena je pre Univerzálny kladačský plán, cena ostatných Kladačských plánov je na dotaz.

Internetové stránky programu >>

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.