ZWCAD Klasické menu

ZWCAD > Nápoveda > ZWCAD Klasické menu


Klasické menu

Panel s klasickým menu ponúka príkazy pre prístup k užívateľskému prostrediu ZWCAD klasické menu. Pre rozbalenie panelu s menu kliknite na jeho názov.

ZWCAD klasické menu

Po rozbalení menu kliknite na výber konkrétnej položky v menu ľavým tlačítkom myši alebo zvýraznite danú položku pomocou pohybu šípkami hore alebo dole a stlačte Enter. Použite šípku vľavo alebo vpravo pre rozbalenie alebo zbalenie rozbaleného menu zvolenej položky.

Ponuku klasického menu si môžete upraviť CUI editorom.

Miestne ponuky

Miestne ponuky poskytujú rýchly prístup k príkazom, ktoré sú relevantné pre aktuálnu operáciu. Pre prístup k miestnym ponukám kliknite pravým tlačítkom myši do oblasti kreslenia a použite miestnu ponuku pre urýchlenie prístupu v priebehu používania príkazu. Napríklad stlačte Shift + pravé tlačítko myši v oblasti kreslenia pre zobrazenie menu úchopových objektov.

Kliknutie pravým tlačítkom myši v priebehu používania príkazu vyústi do rôznych možností vo vyskakovacej miestnej ponuke. Miestne ponuky všeobecne zahŕňajú históriu príkazov, ktoré boli vykonané a možnosti ako potvrdiť alebo zrušiť, kopírovať a vložiť, vrátiť sa o krok späť alebo ho vykonať znova. Môžete využiť CUI editor pre prispôsobenie miestneho menu pre rôzne príkazy.

Zapnutím citlivosti pravého tlačítka myši na dĺžku jeho stlačenia môžete nielen využiť pravé kliknutie pre otvorenie miestneho menu, ale tiež dosiahnuť rovnaký efekt ako pri kliknutí na Enter.

Pre vypnutie miestnych ponúk v oblasti kreslenia
1. Kliknite na tlačítko aplikácie >> Možnosti.
2. V dialógovom okne Možnosti sa prepnite na záložku Uživatelské předvolby.
3. Pod Standardní chování Windows odstráňte zatržítko z položky Místní nabídky na kresliacej ploche.
4. Kliknite na Použít.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.