Menu aplikácie

ZWCAD > Nápoveda > Menu aplikácie


Menu aplikácie ponúka bežné nástroje ako Nový, Otvoriť, Uložiť, Tlač atď.

Prístup k bežným nástrojom
Menu aplikácie ponúka najpoužívanejšie nástroje pre správu výkresov vrátane vytvárania, otvárania a ukladania súborov, kontroly a obnovy súborov, tlače, zdieľania a porovnávania súborov alebo tiež prístup k dialógovému oknu Možnosti.
Kliknite na Tlačítko aplikácie (logo vľavo hore) pre zobrazenie menu aplikácie. Dvojklik program uzavrie.

Vyhľadávanie príkazov
Menu aplikácie ponúka nástroje pre rýchle vyhľadávanie príkazov. Môžete hľadať príkazy, ktoré sa nachádzajú na panele rýchleho prístupu, menu aplikácie a ribbon menu.

Výsledky vyhľadávania budú zobrazené priamo v menu aplikácie.

ZWCAD menu aplikácie

Prehliadanie súborov

Prehliadanie zoznamu posledných a otvorených dokumentov. Je možné zapnúť zobrazenie náhľadu dokumentov.

ZWCAD menu aplikácie

Prehliadanie zoznamu nedávno otvorených dokumentov. Vo východiskovom nastavení sú posledné dokumenty radené podľa dátumu, kedy ste ich naposledy otvorili a súbory, ktoré sa používali posledné, sú na začiatku zoznamu. Kliknutím na pripínačku na pravej strane názvu dokumentu ukotvíte dokument na začiatku zoznamu (tento nebude nahradený novšie otvorených dokumentami).

Dokumenty môžete usporiadať nasledujúcimi spôsobmi:
- Podľa zaradeného zoznamu
- Podľa dátumu
- Podľa veľkosti
- Podľa typu

V zozname posledných dokumentov a zozname otvorených dokumentov môžete zobraziť zoznam dokumentov vo forme ikon alebo malých obrázkov. Ak prejdete myšou cez akýkoľvek súbor v zozname naposledy otvorených dokumentov, zobrazí sa plná cesta k miestu jeho uloženia.

Poznámka V zozname naposledy otvorených dokumentov môžu byť zobrazené iba uložené súbory. Všetky otvorené súbory, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú uložené, budú zobrazené v zozname otvorených dokumentov.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.