Migrácia vlastných nastavení

ZWCAD > Nápoveda > Migrácia vlastných nastavení


Užívateľ si môže preniesť svoje dáta z predchádzajúcich verzií ZWCAD do novej verzie vrátane užívateľských nastavení, CUIX súborov, nástrojov paliet, aliasov príkazov, DWT súborov šablón, fontov a tvarov, štýlov čiar, výplní, štýlov multičiar, štýlov tlače, profilov tlače, súborov typu ini, vlastného slovníka, nastavení resetu do východiskového nastavenia, výstupu užívateľských dát alebo vkladania užívateľských dát do nového prostredia tej istej verzie.

Poznámka Migrácia konfigurácie medzi verziami ZWCAD je možná, len v prípade, že sa jedná o rovnakú jazykovú verziu programu.

Migrácia nastavení
Kliknite na menu Windows Start > ZWCAD > Migrace nastavení z předchozí verze
Otvorí sa dialógové okno Migrácia vlastného nastavenia , kde si môžete vybrať možnosti pre prenos do novej verzie.

ZWCAD prenos vlastných nastavení

Obnova východiskového nastavenia
Kliknite na menu Windows Start > ZWCAD > Obnovte výchozí nastavení
Nastavenie aktuálnej verzie sa obnoví do východiskového stavu. Môžete si zvoliť, či chcete užívateľské nastavenia zálohovať.

Import nastavení
Kliknite na menu Windows Start > ZWCAD > Import nastavení ZWCAD
Pre migráciu užívateľom definovaných dát v ďalších prostrediach do rovnakej verzie ZWCAD v novom prostredí.

Export nastavení
Kliknite na menu Windows Start > ZWCAD > Export nastavení ZWCAD
Kliknutím exportujete nastavenia ZWCAD 2023 pre uloženie lokálnych užívateľom definovaných dát pre túto verziu.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.