Konfigurácia Správcu sieťových licencií ZWCAD

ZWCAD > Nápoveda > Konfigurácia Správcu sieťových licencií ZWCAD


1. Pod menu Start vo Windows spustite pod skupinou ZWSOFT 2023 Network License manager aplikáciu Network License Configuration.

Vo Windows 7 a Windows Vista spúšťajte Správcu sieťových licencií cez pravé tlačítko myši voľbou "Spustiť ako správca".

Spustenie konfigurácie ZWCAD NLM

2. Na záložke Service/License File zvoľte Configuration using Services a zaškrtnite voľbu LMTOOLS ingnores license file...:

Konfigurácia ZWCAD NLM

3. Pokračujte na záložku Config Services:

- Z roletového menu Service Name vyberte název služby.

- Zaškrtnite voľby Use Services a Start Server at Power Up

- Použite tlačítko Browse pre nastavenie ciest ku konfiguračným súborom:
Pre súbor Imgrd.exe napríklad C:/Program Files/ZWSoft/ZWSOFT 2023 Network License Manager ENU/lmgrd.exe .
Pre licenčný súbor napríklad C:/Program Files/ZWSoft/ZWSOFT 2023 Network License Manager ENU/LicenseFile.lic .
Pre log súbor napríklad C:/Program Data/FLEXlm/Imgrd/Debug.log .

Zložka Program Data môže byť skrytá. V prípade potreby zaškrtnite pri prechádzaní v Prieskumníkovi Windows Zobrazenie > Skryté položky.

- Kliknite na tlačítko Save Service

Konfigurácia ZWCAD NLM

4. V Službách Windows nájdite názov služby z predchádzajúceho okna a cez pravé tlačítko vyberte Vlastnosti:

Vlastnosti služby ZWCAD NLM

5. Na záložke Prihlásenie zvoľte Miestny systémový účet:

Nastavenie služby ZWCAD NLM

Potvrďte tlačítkami Použiť a OK.

6. Späť v konfigurácii Správcu sieťových licencií na záložke Start/Stop/Reread kliknite na tlačítko Start Server.
V dolnom riadku by ste mali vidieť informáciu o úspešnom spustení licenčného servera:

Spustanie licenčného serveru ZWCAD

7. Na záložke System Settings si môžete zobraziť IP adresu servera, ktorú budete potrebovať pri konfigurácii lokálnej stanice ZWCAD:

Systémové informace ZWCAD NLM

Po nastavení môžete vyžiadať sieťové licencie ZWCAD na jednotlivých počítačoch.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.