Nastavenie servera pre zapožičanie sieťových licencií

ZWCAD > Nápoveda > Nastavenie servera pre zapožičanie sieťových licencií


Správca sieťových licencií ZWSOFT podporuje funkciu Zapožičania, ktoré umožňuje konfigurovať, ktorý z koncových užívateľov si môžu zapožičať licenciu.

Pre konfiguráciu koncových užívateľov, ktorí majú povolené zapožičať si licenciu na autorizačnom servere:

Postup:

1. Pod menu Start vo Windows spustite aplikáciu ZWSOFT Network License manager

2. Kliknite na Správce Zapůjčit pre zapnutie dialógového okna Správce zapůjčení.

Správce síťové licence ZWCAD NLM

3. Pre pridanie koncového užívateľa v Klientskej oblasti kliknite na Přidat klienta, zadajte meno klienta alebo IP adresu do textového okna a kliknite na OK

Poznámka: Ak server aj klient využívajú IPv6 adresu, bude potrebné vložiť meno klienta a jeho IPv6 adresu.

Nastavení koncových uživatelů ZWCAD NLM

4. Oznámenie "Úspěšně přidáno!"

Potvrzení koncových uživatelů ZWCAD NLM

5. Kliknite na OK, koncový užívateľ sa zobrazí v zozname.

Seznam koncových uživatelů ZWCAD NLM

6. Ak chcete pridať ďalšieho užívateľa, prosím, opakujte kroky hore, vložte meno klienta alebo IP adresu do textového poľa. Potom kliknite na Ukončit pre návrat na hlavnú stránku.

Poznámka:
1. Všetci koncoví užívatelia môžu byť priradení vo východiskovom nastavení k serveru. Ak zoznam nie je prázdny, povolenie k zapožičaniu licencie majú výhradne užívatelia, ktorí sú uvedení v zozname.
2. Aby mali akékoľvek zmeny účinok, prosím, spustite License server configuration v menu Windows a kliknite na záložku Start/Stop/Reread a tlačítko ReRead pre opätovné načítanie licenčného súboru.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.