Manuálne vrátenie sieťovej licencie (offline)

ZWCAD > Nápoveda > Manuálne vrátenie sieťovej licencie (offline)


Ak nemáte pripojenie k internetu, môžete vygenerovať súbor so žiadosťou o vrátenie Vašej licencie a následne ho zaslať na ZWCAD Registration Center alebo sa prihlásiť na ZWCAD Self-Service Activation Platform pre získanie súboru pre vrátenie.

POSTUP

1. Kliknite na Start -> Všetky programy -> ZWSOFT -> ZWSOFT 2023 Network License manager pre otvorenie stránky ZWSOFT 2023 Network Licence Manager

2. Kliknite na Vrátit a potom na Offline v sprievodcovi vrátenia licencie, ktorý sa otvorí.

ZWCAD deaktivácia

3. Kliknite na OK po potvrdení výzvy.

ZWCAD deaktivácia

4. Kliknite na Generovat XLM soubor vrácení požadavku pre získanie súboru s požiadavkou v dialógovom okne, ktoré sa Vám otvorí.

ZWCAD deaktivácia

5. Do internetového prehliadača zadajte adresu http://license.zwsoft.com/zwcadCustomer.aspx pre získanie súboru s odpoveďou.

POSTUP

a) Nalogujte sa do ZWCAD Self-Service Activation Platform.
b) Zvoľte S aktivačním ID a vložte svoj aktivačný kód, vyberte jazyk a potom kliknite na Přihlásit.
c) Kliknite na Manage licences.
d) Vyberte, ktoré aktivačné číslo chcete vrátiť a kliknite na Manual Return.

ZWCAD deaktivácia

e) Vložte svoj súbor s požiadavkou na vrátenie, ktorý ste vygenerovali v kroku 4 a kliknite na Potvrdit.

ZWCAD deaktivácia

f) Kliknite na Save to file pre uloženie súboru s odpoveďou.

ZWCAD deaktivácia

6. Kliknite na umiestenie pre zadanie súboru s odpoveďou, ktorý ste získali v kroku 5 a zvoľte súbor pre nahranie do dialógového okna. Potom kliknite na Vrátit.

7. Po úspešnom vrátení sa zobrazí nasledujúce dialógové okno. Kliknite na OK pre vypnutie stránky pre vrátenie.

ZWCAD deaktivácia

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.