Aktualizácie ZWCAD

ZWCAD > Nápoveda > Aktualizácie ZWCAD


Informácia o dostupnej aktualizácii Vášho programu sa automaticky zobrazí po spustení. Dostupnosť môžete skontrolovať aj ručne pomocou voľby Online > Kontrola aktualizace:

Kontrola aktualizace ZWCAD

Ak je k dispozícii novšia aktualizácia, zobrazí sa informácia o jej dostupnosti a obsahu. Zvoľte tlačítko Stáhnout:

Stáhnout aktualizaci ZWCAD

Počkajte na stiahnutie a zvoľte Instalovat:

Instalovat aktualizaci ZWCAD

Zobrazí sa dialógové okno:
Chcete povolit této aplikaci, aby prováděla na Vašem zařízení změny?
Zvoľte "Ano".

Môže sa zobraziť informácia o nutnosti uzavrieť ZWCAD:

Uzavřít program ZWCAD

Je to nutné pre prevedenie aktualizácie. Uzavrite okno programu a potvrďte tlačítkom "Ano".

Pri závere aktualizácie sa zobrazí otázka na aktualizáciu súboru čiar alebo užívateľského prostredia:

Aktualizace souborů ZWCAD

Zvoľte "Ano", ak v týchto súboroch nemáte uložené vlastné dôležité úpravy.

Na záver sa zobrazí potvrdenie o úspešnom prevedení aktualizácie:

Potvrzení aktualizace

Kliknite na tlačítko OK a spustite aktualizovaný ZWCAD.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.