Oprava sieťovej licencie

ZWCAD > Nápoveda > Oprava sieťovej licencie


V prípade, že je sieťová licencia poškodená neobvyklou situáciou ako je napadnutie počítača vírom alebo špeciálnymi zmenami hardvéru skôr, než ju vrátite, objaví sa v Správcovi licencií možnosť Opravit.

POSTUP:

1. Kliknite na Start -> Všetky programy -> ZWSOFT -> ZWSOFT 2023 Network Licence Manager -> Network License Manager pro otvorenie stránky ZWSOFT 2023 Správce licencí.

2. Kliknite na Opravit pre otvorenie dialógového okna. Kliknite na Generovat a zadajte umiestenie, do ktorého chcete uložiť súbor.

ZWCAD deaktivácia

3. Do webového prehliadača zadajte adresu: http://license.zwsoft.com/zwcadCustomer.aspx pre získanie súboru s odpoveďou.

POSTUP:

a) Zvoľte možnosť S aktivačním ID, vložte Vaše aktivačné ID, zvoľte jazyk a kliknite na Přihlásit.
b) Kliknite na Spravovat licenci.
c) Vyberte, ktoré aktivačné číslo chcete vrátiť a kliknite na Opravit (Repair).
d) Vložte svoj súbor s požiadavkou na vrátenie, ktorý ste vygenerovali v kroku 2 a kliknite na Potvrdit.
e) Kliknite na Save to file pre uloženie súboru s odpoveďou.

4. Kliknite na umiestenie pre zadanie súboru s odpoveďou, ktorý ste získali v kroku 3 a zvoľte súbor pre nahranie do dialógového okna. Potom kliknite na Opravit.

5. Po úspešnej oprave sa zobrazí dialógové okno s informáciou o úspešnej oprave licencie. Kliknite na OK pre opustenie stránky Opravit.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.