Palety v ZWCAD

ZWCAD > Nápoveda > Palety v ZWCAD


Paleta je komponent, ktorý je možné voliteľne zobrazovať a pohybovať s ním v prostredí ZWCAD. Niektoré funkcie alebo nástroje programu sú vykonané po ich vyvolaní zodpovedajúcou paletou, ktorá sa skladá z názvu palety a funkčnej oblasti. Medzi najčastejšie využívané palety patria Vlastnosti, Design Center, Paleta nástrojov, paleta Správy vlastností hladín, Obnovenie výkresu, Rýchla kalkulačka, Inteligentný výber alebo paleta Externých referencií.

Pomocou myši môžete pretiahnuť paletu v prostredí programu ZWCAD alebo ju ukotviť na boku výkresového okna. Paletu v plávajúcom stave môžete automaticky skryť, pretiahnutím prispôsobiť jej veľkosť alebo nastaviť priehľadnosť.

Paleta Vlastnosti

Kliknite na záložku Nástroje > panel Palety > Vlastnosti pre otvorenie palety Vlastnosti.

Vlastnosti v ZWCAD

Paletu Vlastnosti môžete použiť na prehliadanie a nastavenie aktuálnej farby, hladiny, typu čiary, umiestenia a tiež vlastností vybraných objektov. Dostupné vlastnosti rôznych typov objektov sa môžu líšiť.

Paleta Design Centre

Kliknite na záložku Nástroje > panel Palety > Design Center pre otvorenie palety Design Centre.

Design Center v ZWCAD

Slúži k načítaniu vopred uložených hladín, typov čiar, štýlov textu, blokov, štýlov kótovania, externých referencií, štýlov multiodkazov, štýlu tabuliek a ďalších položiek aktuálneho výkresu.

Palety nástrojov

Kliknite na záložku Nástroje > panel Palety > Palety Nástrojů pre otvorenie paliet nástrojov.

ZWCAD Palety nástrojov

V paletách nástrojov môžete rýchlo vkladať rôzne definície blokov, vyberať z paliet pre architektúru, elektro a strojárenstvo alebo vyvolávať najčastejšie používané príkazy pre kreslenie a modelovanie.

Paleta Správcu vlastností hladiny

Kliknite na záložku Nástroje > panel Palety > Vlastnosti hladiny pre otvorenie vlastností hladiny.

Vlastnosti hladin v ZWCAD

V správe vlastností môžete hladiny vytvárať (mazať), otvárať (zatvárať), zmraziť (rozmraziť), uzamknúť (odomknúť) a nastavovať ich farbu, typ a hrúbku čiary alebo ďalšie vlastnosti.

Paleta obnovenia výkresu

Kliknite na Tlačítko aplikace (logo vlevo nahoře) > Kreslící nástroje > Správce restaurování výkresu pre otvorenie palety obnovenia výkresu.

Obnovenie výkresu ZWCAD

Táto paleta sa používa pre obnovu súboru s výkresom, ak bol program nečakane ukončený. Ak sa program v priebehu Vašej práce nečakane ukončí alebo spadne v dôsledku výpadku prúdu, softvérových alebo hardvérových problémov, potom sa po reštartovaní programu objaví paleta obnovenia výkresu. V tejto palete môžete otvoriť záložný automaticky ukladaný súbor.

Paleta Rýchla kalkulačka

Kliknite na záložku Nástroje > panel Palety > Rychlý kalkulátor pre otvorenie palety Rýchlej kalkulačky.

Rychlá kalkulačka v ZWCAD

Vykonáva rôzne základné aritmetické operácie, vedecké výpočty, geometrické výpočty, poskytuje súradnice, vzdialenosti medzi dvoma bodmi, uhol priamky definovaný dvoma bodmi, priesečník dvoch priamok definovaný štyrmi bodmi. Môžete tiež vykonávať prevody jednotiek dĺžky, plochy, objemu a uhlov a ďalšie výpočty.

Paleta Inteligentní výber

Kliknite na záložku Express > panel Nástroje > Inteligentní výběr pre otvorenie palety Inteligentného výberu.

Inteligentný výber v ZWCAD

Nastaví filter podmienok pre výber objektov. Môžete zadať typ objektu, farbu, hladinu, typ a hrúbku čiary, názov bloku, názov obrázku a názov externej referencie ako podmienky pre filtrovanie.

Palety externých referencií

Kliknite na menu Vložit > panel Reference (šípka na panele vpravo dole) pre otvorenie palety externých referencií.

Vkladanie Xref v ZWCAD

Pripojí externú referenciu k aktuálnemu výkresu a zobrazí jej detaily alebo spravuje pripojené externé referencie vrátane ich obnovy, nového načítania, pripojenia externej referencie, zmeny jej typu alebo cesty, zadanie novej cesty pre externú referenciu a podobne.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.