Panel rýchleho prístupu

ZWCAD > Nápoveda > Panel rýchleho prístupu


Panel rýchleho prístupu zobrazuje často používané nástroje.

- Operácie so súborom ZWCAD panel rýchleho prístupu
Poskytuje tlačítka pre prístup k operáciám ako je vytvorenie súboru, otvorenie súboru a uloženie súboru.
- Tlač výkresu ZWCAD panel rýchleho prístupu
Obsahuje tlačítka s funkciami pre tlač a náhľad tlače.
- Náhľad na históriu ZWCAD panel rýchleho prístupu
Zobrazuje možnosti pre posúvanie dozadu a vpred v histórií operácií. Môžete použiť šípku pre rozbalenie roletového menu vpravo od tlačítok späť a znova pri prehliadaní histórie vykonaných operácií.
- Nápoveda ZWCAD panel rýchleho prístupu
Zobrazuje online okno s nápovedou.

Práca s panelom rýchleho prístupu

Podľa svojich potrieb a osobných preferencií môžete na panel rýchleho prístupu pridávať a odstraňovať príkazy.

Pre pridanie príkazu na panel rýchleho prístupu
1. Kliknite na záložku Správa >> Panel Přizpůsobení >> Přizpůsobit rozhraní
2. V okne Přizpůsobit uživatelské rozhraní v panele Přizpůsobení ve všech souborech rozbaľte položky stromu Toolbary rychlý přístup.
3. V panele Seznam příkazů si vyberte príkaz a pretiahnite ho na pozíciu, kde ho chcete v panele rýchleho prístupu mať.
4. V panele Vlastnosti upravte vlastnosti pridaného príkazu.
5. Kliknite na Použít.

Pre odstránenie príkazu z panelu rýchleho prístupu
1. Kliknite na záložku Správa >> Panel Přizpůsobení >> Přizpůsobit rozhraní
2. V okne Přizpůsobit uživatelské rozhraní v panele Přizpůsobení ve všech souborech rozbaľte položky stromu Toolbary rychlý přístup.
3. Zvoľte príkaz, ktorý chcete zmazať, kliknite pravým tlačítkom myši a vyberte Vymazat.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.