Panely nástrojov

ZWCAD > Nápoveda > Panely nástrojov


Panely nástrojov ponúkajú spúšťacie tlačítka pre bežné príkazy.
Ak prejdete myšou cez tlačítko panelu nástrojov, zobrazí sa názov tlačítka.

ZWCAD panely nástrojov

Pomocou systémovej premennej TOOLTIPS ovládate, či sa názvy jednotlivých nástrojov zobrazujú. V ZWCAD klasickom menu sú vo východiskovom nastavení zobrazené tieto panely nástrojov:
- Štandardný
ZWCAD panely nástrojov

- Štýly
ZWCAD panely nástrojov

- Hladiny
ZWCAD panely nástrojov

- Vlastnosti
ZWCAD panely nástrojov

- Kresli
ZWCAD panely nástrojov

- Upraviť
ZWCAD panely nástrojov

Panel nástrojov môže byť plávajúci alebo ukotvený. Plávajúci panel je možné pretiahnuť kamkoľvek po obrazovke a tam ho môžete ukotviť. Ukotvený panel je zobrazený na hrane kresliaceho okna a môžete s ním pohybovať po okraji obrazovky alebo ho ukotviť.
Panely nástrojov sú dostupné vo všetkých pracovných priestoroch a je možné si ich prispôsobiť pomocou príkazu CUI.

Pre zobrazenie panelu nástrojov

1. Napíšte príkaz TOOLBAR do príkazového riadku pre otvorenie dialógového okna Vybrať Toolbary.
2. V zozname panelov nástrojov označte zatržítkom tie panely, ktoré chcete zobraziť.
3. Kliknite na OK.

Pre skrytie panelu nástrojov

- Kliknite na tlačítko Vypnúť v pravom hornom rohu panelu nástrojov.
- Vyberte ľubovoľný panel nástrojov, kliknite pravým tlačítkom a cez rozšírené menu ZWCAD sa dostanete k zoznamu panelu nástrojov. Tu odstráňte zatržítko z panelov nástrojov, ktoré nechcete zobrazovať.
- Napíšte TOOLBAR do príkazového riadku pre otvorenie dialógového okna Vybrat Toolbary. V zozname panelov nástrojov odstráňte zatržítko zo zobrazeného panelu nástrojov.

TIP Kliknite pravým tlačítkom myši na ľubovoľný panel nástrojov a cez rozšírené menu ZWCAD zapínajte alebo vypínajte zobrazenie panelov nástrojov.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.