Pomenované pohľady

ZWCAD > Nápoveda > Pomenované pohľady


Pohľad je vyobrazenie v určitom zväčšení, polohe a uhle. Po ukončení kreslenie nie je možné predchádzajúce pohľady obnoviť. Ak chcete pohľady podľa potreby obnoviť, musíte tieto pohľady pomenovať a uložiť ich spolu s výkresom.

Pomocou funkcie ZOOM Predchádzajúci môžete obnoviť až 10 predchádzajúcich pohľadov zobrazených v každom výreze, ale tieto zobraznie je možné použiť len v jednom výreze. Pomenované pohľady sú uložené spolu s výkresom a je možné ich kedykoľvek použiť.

Ukladanie a pomenovanie pohľadov


Pri pomenovaní a uložení výkresu sa uloží nasledujúce nastavenie:
⦁ Mierka zobrazenia, stred a smer
⦁ Pozícia pohľadu (záložka Model alebo Rozvrhnutie)
⦁ Viditeľnom hladiny v pohľade (voliteľné)
⦁ Súradnice užívateľa
⦁ Živý rez
⦁ Vizuálny štýl

Uloženie a pomenovanie pohľadu


1. Pre určenie pohľadu, ktorý chcete uložiť, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
⦁ Ak sa práve nachádzate v modelovom priestore a máte viac než jeden výrez, kliknite dovnútra výrezu s pohľadom, ktorý chcete uložiť, a nastavte ho ako aktuálny výrez.
⦁ Ak sa práve nachádzate v priestore rozvrhnutia, tak dvojklikom vo vnútri výrezu s pohľadom, ktorý chcete uložiť, nastavte ho ako aktuálny výrez.
⦁ Ak chcete uložiť časť pohľadu rozvrhnutia, tak sa dvojklikom vo vnútri výrezu, obsahujúci pohľad, ktorý chcete uložit uistíte, že sa práve nachádzate vo výkresovom priestore.

2. Kliknite na záložku Pohľady >> panel Pohľady >> Správca pohľadu.

3. V Správcovi pohľadu kliknite na Nový.

4. V dialogóvom okne Nový pohľad, v poli Názov pohľadu zadajte názov, ktorý chcete uložiť.

5. Pre určenie oblasti pohľadu použite jednu z nasledujúcich možností:

⦁ Aktuálne zobrazenie. Zahŕňa všetky objekty, ktoré sú v pohľade aktuálne zobrazené.
⦁ Definovať okno. Zadajte dva body v pohľade, čím definujete okno. Objekty v zadanom okne vymedzujú pomenovaný pohľad, ktorý má byť uložený. Ak v dialógovom okne Nový pohľad vyberiete túto možnosť, dialógové okno sa dočasne zavrie, a po zadaní oblasti pohľadu sa znovu otvorí. Ak chcete oblasť pohľadu zadať znova, kliknite na vedľajšie tlačítko Vybrať.

6. Kliknutím na tlačítko OK sa vrátite do Správcu pohľadu a ďalším kliknutím na tlačítko OK uložíte novo pomenovaný pohľad.

Správca pohľadu v ZWCAD

Odstránenie pomenovaného pohľadu


1. Kliknite na záložku Pohľady >> panel Pohľady >> Správca pohľadu.

2. V dialógovom okne Správca pohľadu vyberte zo zoznamu pomenovaných pohľadov názov, ktorý chcete odstrániť a kliknite na tlačítko Vymazať.

3. Kliknite na tlačítko OK.

Obnovenie pomenových pohľadov


Uložený pomenovaný pohľad môžete využit k obnove zobrazenia pohľadu vo výreze.
1. Ak chcete zadať výrez obsahujúci pohľad, ktorý chcete obnoviť, použite jednu z nasledujúcich možností:

⦁ Ak máte v modelovom priestore viac než jeden výrez, kliknite na ľubovoľné miesto vo vnútri výrezu, obsahujíceho pohľad, ktorý chcete obnoviť.
⦁ V priestore rozvrhnutia použite dvojklik na ľubovoľné miesto vo vnútri rozvrhnutia, obsahujúceho pohľad, ktorý chcete obnoviť.

2. Kliknite na záložku Pohľady >> Správca pohľadu.

3. V dialógovom okne Správca pohľadu zvoľte názov pohľadu, ktorý chcete obnoviť a kliknite na Nastaviť aktuálny.
4. Kliknite na OK.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.