Prehliadač protokolu licencie

ZWCAD > Nápoveda > Prehliadač protokolu licencie


Informácie o chybách sa zapíšu do špeciálneho protokolu logov, pokiaľ nie je možná autorizácia produktov ZWCAD alebo nie je možné normálnym spôsobom aktivovať Správcu sieťových licencií. Informácie o chybách môžete skontrolovať z Prohlížeče logů licence (zwco.exe), pre pomoc s analýzou príčin chýb v autorizácii.

POSTUP

Otvorte Prohlížeč protokolu licence z menu Windows Start -> Všetky programy -> ZWSOFT -> ZWCAD 2023 Česky - Prohlížeč protokolu licence.

Otvorenie Log súboru pomocou textového editora

Kliknite na cestu k log súboru pre jeho otvorenie pomocou textového editora.

Obnovit

Pre zapísanie poslednej informácie o chybe v log súbore a zobrazenie aktuálneho dialógu.

Kliknutie pravým tlačítkom v menu.

Kliknite na cestu k log súboru (zwco.log) pravým tlačítkom a zvoľte Otvoriť zložku alebo Otvoriť súbor.

Otvoriť zložku: Otvorí sa zložka, kde je uložený log file.
Otvoriť súbor: Otvorí sa log súbor v textovom editore.

Ak sa informácia o chybe nachádza na viacerých stránkach, kliknite pravým tlačítkom myši na zobrazenú oblasť a zvoľte První stránka, Obnovit, Poslední stránka, Zpět, Další pre presmerovanie na príslušnú stránku.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.