Prekresliť a regenerovať pohľady

ZWCAD > Nápoveda > Prekresliť a regenerovať pohľady


Prekresliť a regenerovať pohľady

V priebehu kreslenia môžu zostávať zobrazené niektoré body (kliky) kurzoru.
Pre ich zmazanie je možné použiť príkaz REDRAW (prekresliť) a REGEN (regeneruj).

Prekresliť (REDRAW)
Funkciou Prekresliť REDRAW odstránite v aktuálnom okne zobrazenia zabudnuté značky bodov, ktoré vznikli v priebehu úprav výkresu.
Prekresliť REDRAW obnoví prvky v aktuálnom pohľade a okne.
Prekresliť všetko REDRAWALL vymaže značky bodov zo všetkých pohľadov.

Regeneruj (REGEN)
Príkaz regeneruje všetko, čo je nakreslené, prepočíta súradnice všetkých objektov a pretvoria databázu pre optimalizáciu výkonu k zobrazneiu vybraných objektov.
Regeneruj REGEN regeneruje celý výkres v aktuálnom pohľade a prepočíta súradnice všetkých objektov.
Regeneruj všetko REGENALL regeneruje celý výkres vo všetkých nastavených pohľadoch a výrezoch a prepočíta súradnice všetkých objektov.

Príkaz Prekresliť a Regeneruj je prístupný z panelu nástrojov, alebo priamo napísaním do príkazového riadku.

Posun pohľadu

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.