Prepínanie medzi príkazovým riadkom a dialógovým oknom.

ZWCAD > Nápoveda > Prepínanie medzi príkazovým riadkom a dialógovým oknom.


V ZWCAD sa niektoré funkcie dajú spustiť ako z príkazového riadku, tak aj dialógovým oknom. Vo východiskovom nastavení sa po zadaní príkazu spustí dialógové okno. Ak chcete zobraziť výzvy v príkazovom riadku, vložte pre názov príkazu pomlčku (-).

Ako príklad si uvedieme príkaz HATCH:
- Napíšte HATCH do príkazového riadku a stlačte Enter pre zobrazenie dialógového okna.

ZWCAD spustenie príkazu

- Napíšte -HATCH do príkazového riadku a stlačte Enter pre zobrazenie výziev v príkazovom riadku.

ZWCAD spustenie príkazu

Nasledujúce systémové premenné ovplyvňujú zobrazovanie dialógových okien:
- ATTIDIA: Nastavuje, či sa po použití príkazu INSERT pre vkladanie blokov hodnoty atribútov vkladajú cez dialógové okno alebo výzvy príkazového riadku.
- EXPERT: Nastavuje zobrazovanie určitých výstražných dialógových okien.
- FILEDIA: Nastavuje východiskové zobrazovanie možností príkazov a dialógových okien pre súbory. Napríklad, ak je FILEDIA nastavené na 0, OPEN zobrazí výzvy v príkazovom riadku. Ak je FILEDIA nastavené na 1, OPEN zobrazí dialógové okno Vyberte súbor.

Ak je FILEDIA nastavené na 0 pre zobrazenie výziev v príkazovom riadku, dialógové okno môžete zobraziť vložením vlnovky (~) do prvej výzvy.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.