Pridanie podkladovej mapy

ZWCAD > Nápoveda > Pridanie podkladovej mapy


ZWCAD Professional (2022 a vyššia verzia) umožňuje vloženie podkladovej mapy sveta i ďalších máp. Niektoré sú dostupné už v základnom nastavení: ArcGis >> Pridať dáta.

Pridat dáta

Ďalšie mapy je možné pridať pod voľbou Pridať dáta podľa adresy URL:

Pridať dáta podľa URL
(podrobnejšie tie viz v nápovede tému ArcGIS a mapy)

Odkazy na niektoré obľúbené mapy:

World Light Gray Base / World Dark Gray Base
Mapa v neutrálnej farebnosti, ktorá dá vyniknúť Vášmu projektu. Obsahuje základné geografické súvislosti a minimum popisu.

URL:
https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Canvas/World_Light_Gray_Base/MapServer
https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Canvas/World_Dark_Gray_Base/MapServer
World Light Gray Base

World Dark Gray Base

World Light Gray Base detail

World Street Map
Mapa celého sveta až po podrobnosti siete ulíc a budov je dostupná pre Európu, Afriku, Blízky Východ, Indiu, USA, väčšinu Kanady, strednú a južnú Ameriku, Japonsko, Austráliu a Nový Zéland. Táto názorná mapa obsahuje dopravnú sieť od diaľnic po jednosmerky, železnice, vodné toky, administratívne hranice, lesy a parky a plasticky tieňovaný reliéf.

URL:
https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Map/MapServer
Word Street Map
Word Street Map_detail

World Topographic Map
Mapa navrhnutá ako podkladová mapa pre GIS profesionálov je vhodná pre všetkých užívateľov. Okrem tieňovaného reliéfu obsahuje administratívne hranice, mestá, vodné toky a plochy, zeleň, dopravnú sieť...

URL:
https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Topo_Map/MapServer
World Light Gray Base

Satelitné snímky (World Imaginerya)
URL:
https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer

Ďalšie mapy

Ďalšie mapy je možné nájsť na ArcGIS online odkaze: https://livingatlas.arcgis.com/en/browse/#d=2

World Light Gray Base

- Pre vyhľadávanie mapy nezabudnite označiť voľbu Authoritative-only content, lebo ZWCAD podporuje len tieto URL.
- Rozkliknite požadovanú mapu.
- Na detailnejšej stránke mapy vpravo dole nájdete jej URL.
Poznámka: ZWCAD podporuje len URL, ktoré končí na MapServer alebo FeatureServer.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.