Prostredie výkresu

ZWCAD > Nápoveda > Prostredie výkresu


Prispôsobenie kresliaceho prostredia

ZWCAD Vám ponúka dva režimy pracovného prostredia - 2D kreslenie a poznámky a ZWCAD klasický, z ktorých si môžete zvoliť ten, ktorý Vám vyhovuje viac.

2D kreslenie a poznámky

Toto pracovné prostredie obsahuje hlavný panel, ribbon menu (pás kariet), oblasť kreslenia, príkazové okno a stavový riadok. Ribbon menu v tomto prostredí ponúka veľa nástrojov pre kreslenie, modifikácie, hladiny, poznámky, bloky a ďalšie.

ZWCAD klasické menu

Toto pracovné prostredie sa skladá z hlavného panelu, panelov s ponukami menu, rôznych panelov nástrojov, oblasti kreslenia, príkazového okna a stavového riadku. Toto pracovné prostredie umožňuje vyvolanie väčšiny príkazov z menu.

Prepínanie pracovného prostredia

ZWCAD ponúka dva spôsoby prepnutia pracovného prostredia, ktoré ste si zvolili ako východiskové. Pre prepnutie:

  • Kliknite na šípku pri názve pracovného prostredia v panele rýchleho prístupu a vyberte si požadované pracovné prostredie z rozbaleného zoznamu.

    ZWCAD prostredie kreslenia


  • Kliknite na tlačítko pre prepínanie pracovného priestoru v pravej časti stavového riadku a zvoľte prostredie, v ktorom chcete pracovať, z rozbaleného zoznamu.

    ZWCAD prostredie kreslenia

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.