Ribbon menu

ZWCAD > Nápoveda > Ribbon menu


Ribbon menu sa skladá zo skupiny logicky rozdelených záložiek. Každá záložka je tvorená viacerými panelmi a každá ikona panelu vizuálne predstavuje príkaz. Po kliknutí na tlačítko sa vykoná zodpovedajúci príkaz.

ZWCAD prostredie

Niektoré ribbon panely otvárajú dialógové okno, ktoré je viazané na daný panel. Ak kliknete na tlačítko so šípkou v pravom dolnom rohu panelu, otvorí sa príslušné dialógové okno.

ZWCAD prostredie

Zobrazenie a skrytie ribbon panelov

Kliknutím na tlačítka so šípkami hore a dole vedľa záložiek ribbon menu sa skryjú alebo zobrazia ribbon panely. Ak sú ribbon panely skryté, zobrazí sa len názov ribbon panelu.

Kontextuálne ribbon záložky
Ak vykonáte konkrétny príkaz alebo zvolíte určitý typ objektov, zobrazí sa zodpovedajúca kontextuálna ribbon záložka. Ak príkaz ukončíte, kontextuálna záložka sa uzavrie.

Výsuvné panely
Výsuvný panel môžete použiť pre prepínanie medzi aktuálne zobrazenými tlačítkami. Kliknite na trojuholníkovú ikonu v dolnej časti tlačítka pre zobrazenie roletového menu. Zobrazí sa zoznam všetkých funkcií, ktoré je možné ovládať daným tlačítkom a Vy môžete prepínať medzi týmito tlačítkami.

ZWCAD prostredie

Nastavenie pracovného priestoru
Môžete využiť tlačítko pre nastavenie pracovného priestoru v dolnej časti obrazovky pre jednoduché prepínanie medzi 2D kreslením a poznámkami a ZWCAD klasickým pracovným režimom. ZWCAD má vo východiskovom nastavení pracovný priestor 2D kreslenie a poznámky.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.