Inštalácia Nadstavby ST v ZWCADe

ZWCAD > Nápoveda > Inštalácia Nadstavby ST v ZWCADe


1. Inštalačný súbor získate zdarma na SourceForge.
Zvoľte súbor pre IntelliCAD: ST_3-0-1_ICAD_CZ.exe.

2. Inštalačný súbor stiahnete do počítača a spustite. Na úvodnej obrazovke zvoľte tlačítko
Další:

Inštalácia Nadstavby ST v ZWCAD

3. Súhlas s licenčným ujednaním potvrďte tlačítkom Souhlasím:

Licenčné ujednanie Nadstavby ST v ZWCAD

4. Tlačítkom Procházet... vyberte adresár s inštaláciou Vašej verzie ZWCAD:

Adresár s inštaláciou ZWCAD

5. Po dokončení inštalácie nemusíte zobrazovať súbor Čti mne. Zrušte túto voľbu a zvoľte tlačítko Dokončit. Konfiguráciu ZWCAD vykonáme v ďalších krokoch:

Dokončenie inštalácie Nadstavby ST v ZWCAD

6. V adresári ZWCAD vytvorila inštalácia okrem iného aj nový súbor st.mns. Kvôli oprávneniam ho nebude možné načítať priamo z Program Files. Zkopírujte ho preto na iné miesto na disku. V našom príklade sme použili umiestenie D:/install/st/st.mns.

7. Spustite ZWCAD a zadajte na klávesnici príkaz MENULOAD. Tlačítkom Procházet ... zadajte umiestenie súboru st.mns a načítajte ho pomocou tlačítka Načíst. Ukončite tlačítkom Zavřít:

Načítanie panelu nástrojov Nadstavby ST v ZWCAD

Po úspešnom načítaní sa v prostredí ZWCAD zobrazí panel nástrojov Nadstavby ST:

Načítanie panelu nástrojov Nadstavby ST v ZWCAD

8. Pre načítanie nadstavby zvoľte v ZWCAD Správa > Načtené aplikace:

Načítané aplikácie v ZWCAD

V zobrazenom dialógovom okne zvoľte Pridať súbor a nastavte súbor icad.lsp v adresári ZWCAD. Ďalej nastavte jeho automatické načítanie pomocou tlačítka Přidat ke startu programu:

Načtení souboru aplikace v ZWCAD

9. Overte funkčnosť Nadstavby ST. Nápovedy získate pomocou tlačítka ST na panele nástrojov a voľbou Help:

Načítanie súboru aplikácie v ZWCAD

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.