TDS-Technik Komplet trvalá licencia

ZWCAD > Eshop > Nadstavby ZWCAD > TDS Technik > TDS-Technik Komplet trvalá licenciaKošík >   Objednávka >

TDS-Technik Komplet trvalá licencia
Cena:734,00 EUR bez DPH
 888,14 EUR s DPH

Dostupnosť:  

1 deň
 


TDS-Technik je strojárskou nadstavbou ZWCAD.

HLAVNÉ FUNKCIE

Knižnica normalizovaných prvkov

TDS-Technik obsahuje knižnicu s rozsiahlym sortimentom normalizovaných strojárskych súčiastok, hutných profilov a ďalších prvkov, ktoré je možné jednoducho umiestiť do výkresu vo zvolenom 2D pohľade alebo v reze.
Vykresľovať je možné normalizované prvky, ako sú diery pre skrutky, T-drážky atď.; databáza ale obsahuje aj potrubia, armatúry, plastové výrobky, materiál pre zváranie a ďalšie informácie spracované podľa vybraných noriem ČSN, DIN a katalógu výrobcov.
Ku všetkým dielcom sú k dispozícii tabuľky rozmerov všetkých veľkostí, informácie o materiále, prevedení a obrázok vrátane kót.

Strojárske výpočty
TDS-Technik umožňuje vykonávanie kontrol pevnosti základných strojárskych súčiastok (perá, skrutky, čapy, matice, kliny, kolíky, laná), výpočet trvanlivosti valivých ložisiek, normalizovaný výpočet zvarov, remeňov, pružín, reťazí, ozubených kolies atď.
Program okrem výpočtu, či kontrolovaná súčiastka vyhovuje, ponúka aj optimalizované riešenie pre zvolené záťažové hodnoty.

Kusovníky
TDS-Technik vytvára a spracováva kusovníky. Je možné použiť ponúkané tvary, ktoré plne vyhovujú platným normám, alebo definovať vlastný tvar kusovníkov podľa požiadaviek konštrukčnej praxe. Kusovníky je možné ukladať do štandardných databázových súborov (DBF, CSV, XML, aj.) a využiť v ďalších aplikáciách.

Zostavy
TDS-Technik je silným nástrojom pre analýzu zostáv. Program dokáže automaticky rozoznať vzťahy medzi hlavnou zostavou a podzostavami. Zároveň vykonáva kontrolu správnosti vložených údajov, zostaví a usporiada všetky položky a spočíta ich kumulatívne množstvo.

Pomôcky na kreslenie
Program ponúka množstvo ďalších pomôcok pre jednoduchšie vytváranie strojárskych výkresov. Využiť môžete množstvo nástrojových panelov s ikonami, ktoré vylepšujú možnosti pôvodného programu a pridávajú úplne nové možnosti.

Prevody jednotiek
Ako užitočná doplnková pomôcka slúži prevod jednotiek rôznych fyzikálnych veličín, technických jednotiek, prevody medzi číselnými sústavami alebo prevod letopočtov z rímskej sústavy na desiatkovú.

Tolerancia ISO
Súčasťou TDS-Technik je nástroj pre prácu so sústavou tolerancií a uložení ISO. Program zobrazuje odchýlky pre zadaný rozmer a toleranciu, určuje typ uloženia a maximálny a minimálny presah alebo toleranciu pre zadané uloženie.

Užívateľské prispôsobenie
TDS-Technik ponúka široký rozsah funkcií, nie však na úkor zložitého ovládania. Užívateľské prostredie si môžete prispôsobiť - upraviť veľkosť a rozmiestenie okien, písmo v tabuľkách, podobu kusovníka aj zobrazenie stavového riadku a jednotlivých panelov s nástrojmi.

Licencia je určená pre aktiváciu na jednom zariadení, v prípade aktívneho aktualizačného servisu je možná aktivácia pre nesúbežné využitie na 2 zariadeniach.

Internetové stránky programu >>

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.