Tlač z rozvrhnutia výkresu

ZWCAD > Nápoveda > Tlač z rozvrhnutia výkresu


ZWCAD ponúka tlač vytvoreného výkresu ako z modelového priestoru tak aj z rozvrhnutia.
Výhodou rozvrhnutia je možnosť prednastaviť vzhľad jednotlivých výkresov, vytvoriť sadu pomenovaných výkresov, vložiť viacero výrezov do jedného výkresu, prednastaviť rozpisky a podobne.

Pre tlač z rozvrhnutia:

1. Prepnite z modelového priestoru výkresu na záložku "Rozvrhnutie 1" vľavo dole pod kresliacim oknom.
Rozvrhnutie má prednastavený rozmer A4 a výrezové okno, v ktorom sa zobrazí vytvorený výkres.

2. Pre nastavenie zobrazíte pravým tlačítkom myši nad "Rozvrhnutím 1" roletové menu. Voľbou "Premenovať" môžete pomenovať dané rozvrhnutie napr. "pôdorys".

3. Ďalej vyberte "Nastavenie stránky...":

Voľba tlače z rozvrhnutia

4. Zvoľte tlačítko "Upraviť...". Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom je možné nastaviť veľkosť výkresu, spôsob vykresľovania a pod.

Tlač z rozvrhnutia - voľba nastavenia

Zobrazí sa dialógové okno pre "Nastavenie stránky":

Tlač z rozvrhnutia - voľba nastavenia

5. Zvoľte požadovanú tlačiareň.
6. Zvoľte požadovaný rozmer výkresu, napr. ISO A3.
7. Zadajte orientáciu výkresu, napr. na šírk.
8. Vyberte Tabuľku štýlu vykresľovania, napr. Monochrome.

Ovládanie výrezu pre tlače z rozvrhnutia

Rozvrhnutie sa zmenilo podľa nastavenej veľkosti výkresu (teraz A3). Ak si kontrolne zadáte obdĺžnik s rozmermi 420 x 297 mm, je možné skontrolovať veľkosť aktualizovaného rozvrhnutia. Výrez sa zobrazuje v strede výkresu.

9. Zväčšite veľkosť okna výrezu potiahnutím rohov obdĺžniku (uzlových bodov). Nastavte požadovanú veľkosť výrezu.
10. Dvojklikom do a mimo výrez sa prepnite medzi rozvrhnutím a výrezom. Dvakrát kliknite do výrezu, rámik sa zvýrazní a vy môžete zoomovaním zväčšiť/zmenšiť, posunúť zobrazené.
Následne sa dvojklikom mimo výrez prepnite do rozvrhnutia.
11. Pre presné nastavenie mierky výrezu označte len rámik výrezu jedným kliknutím. Roletovým menu dole vpravo zvoľte požadovanú mierku výkresu, napr. 1:100.
(Ak nevidíte vo výreze všetko, je možné opäť upraviť obdĺžnik výrezu cez uzlové, tj. rohové body, eventuálne posunúť príkazom Posun, alebo zvoliť inú mierku)

Ovládanie výrezu pre tlač z rozvrhnutia

12. Je možné pridať aj vlastnú mierku výkresu. Pri označení obdĺžnika výrezu, cez roletovú ponuku mierku, voľba "Vlastné".

13. Tlač CTRL+P, zobrazí sa dialógové okno tlače. Tlač je totiž nastavená podľa vyššie zvolených parametrov, je možné skontrolovať "Náhľadom".

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.