Ukladanie profilu

ZWCAD > Nápoveda > Ukladanie profilu


Ukladanie a obnova profilov

Nakonfigurované prostredie výkresu môžete uložit pre ďalšie využitie.

Profil je možné vytvoriť, nastaviť a uložiť do záložky profily v dialógovom okne Možnosti. Vo východiskovom nastavení je aktuálne nastavenie uložené v profile nazvanom Výchozí (Default).

ZWCAD profil

Informácie o profile sú vo všeobecnosti uložené v registroch systému a môžete si ich uložiť aj ako textový súbor (ARG súbor). ZWCAD usporiada základné údaje a spravuje ich zmeny podľa potreby v registroch.

Ak zmeníte v priebehu práce Váš aktuálny profil a chcete ho uložiť do súboru ARG, musíte svoj profil vyexportovať. Ak exportujete profil s jeho aktuálnym názvom, ZWCAD aktualizuje ARG súbor s novými nastaveniami. Profil môžete do ZWCAD opäť importovať pre aktualizáciu Vašich nastavení profilu.

Nastavenia, ktoré je možné ukladať ako profily sú:
- Východisková cesta pre vyhľadávanie a cesty pre súbory projektu
- Cesta pre šablónu súboru
- Súbor s východiskovými typmi čiar a súbory so vzormi šriaf
- Východiskové nastavenie tlače
- Nastavenie zobrazenia panelu nástrojov

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.