Pozdĺžny profil voda, plyn

ZWCAD > Eshop > Nadstavby ZWCAD > AutoPEN > Pozdĺžny profil voda, plynKošík >   Objednávka >

Pozdĺžny profil voda, plyn
Cena:325,00 EUR bez DPH
 393,25 EUR s DPH

Dostupnosť:  

1 deň
 


Program je určený k zostaveniu pozdĺžneho profilu terénu a navrhnutiu trasy vodovodu alebo plynovodu. Pracuje ako nadstavba ZWCAD Professional.

Užívateľ zadáva staničenie a výšku vrcholových bodov terénu, parametry potrubia a ďalších objektov. Program priebežne kontroluje spád trasy, interpoláciu terénu a výkopu na zvolenom staničení a pod.

Na program nadväzujú Kubatúry, rozpočty pre Pozdĺžny profil voda, plyn.

Internetové stránky programu >>

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.