Zastavenie autorizačného serveru

ZWCAD > Nápoveda > Zastavenie autorizačného serveru


Uistite sa, že do konfigurácie Správcu sieťových licencií sa prihlásite ako administrátor.

POSTUP:

Kliknite na Start -> Všetky programy -> ZWSOFT -> ZWSOFT 2023 Network License manager -> Network License Configuration

Z roletového menu Service Name vyberte názov služby, ktorú chcete zastaviť.

Prepnite sa na záložku Start/Stop/Reread a kliknite na Stop Server pre zastavenie licenčného servera.

Vypnite konfiguráciu sieťovej licencie.

Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118

Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591

Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.